Ofördelaktigt anställningsavtal anses inte vara skenavtal

Tingsrätten bedömer att ett anställningsavtal inte kan ha varit upprättat för skens skull eftersom anställningsvillkoren varken var märkliga eller mycket fördelaktiga för den anställde.

En man yrkade ersättning om ca 115 000 kr för lön och semesterersättning som, enligt honom, inte betalats ut. Mannen hävdade att han varit anställd på heltid med en lön på 12 000 kr netto per månad. Till stöd för detta hade han ett skriftligt anställningsavtal som han menade övergått till ett muntligt avtal med samma villkor från mars 2018.

Enligt arbetsgivaren hade mannen aldrig varit anställd i enlighet med anställningsavtalet, utan avtalet hade upprättats för att mannen skulle kunna öppna ett bankkonto. Han hade däremot anlitats för att utföra vissa arbeten till ett fast pris. Vid dessa tillfällen hade han endast fått betalt för de delar av arbetena som kunden godkänt och inte för de felaktigt utförda delarna.

Tingsrätten gör bedömningen att anställningsavtalet ska gälla eftersom det inte innehåller några villkor som framstår som mycket fördelaktiga eller märkliga och därför inte kan anses vara upprättat för skens skull.  Däremot anser tingsrätten att mannen inte kan bevisa att han och företaget kommit överens om att anställningsavtalet ska fortsätta gälla från mars 2018. Att företaget satt in pengar på mannens bankkonto är inte tillräckligt för att visa att avtalet haft de villkor mannen hävdar att det haft.

Tingsrätten tar också ställning till om den avtalade månadslönen avser netto- eller bruttolön. Av avtalet framgår enbart att lönen är 12 000 kr per månad. Eftersom mannen inte kunnat visa att avtalet gäller nettolön utgår tingsrätten från att avtalet anger bruttolönen.

När det gäller frågan om semesterersättning konstaterar domstolen att semesterersättning ska betalas ut till mannen eftersom semesterlagen är tvingande till arbetstagarens fördel. Domstolen kommer fram till att kostnaden för mannens bostad som företaget tillhandahållit ska anses ingå i lönen, och bedömer att kostnaden för den ska vara 1000 kr per månad. Semesterersättningen ska därför baseras på en månadslön om 11 000 kr.

Tingsrätten utreder också frågan om lön redan betalats ut och konstaterar att det är arbetsgivaren som ska bevisa att så har skett. Eftersom arbetsgivaren inte visat att lön utbetalats med bankontoutdrag eller kvittens bedömer domstolen att företaget ska betala ut lön för den period då det fanns ett skriftligt anställningsavtal.

Företaget måste därmed betala ut ca 77 000 kr i semesterersättning och lön till mannen.

 

__________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Vilhelm Stokstad / TT

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*