Nytt lagförslag: Fritidspeng till ekonomiskt utsatta familjer

Barn i ekonomiskt utsatta familjer deltar inte i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn. Regeringen föreslår därför en fritidspeng.

I en ny proposition föreslår regeringen ändringar i socialtjänstlagen. Syftet är att förbättra möjligheterna för barn i ekonomiskt utsatta familjer att delta i organiserade fritidsaktiviteter i samma utsträckning som andra barn.

Det föreslås i huvudsak att hushåll med barn i årskurs 4-9 ska ha rätt till ersättning från socialnämnden för kostnader för barnets deltagande i fritidsaktiviteter om hushållet vid ansökan har försörjningsstöd och har haft det under minst sex månader den senaste tolvmånadersperioden.

“Barnets fritidsaktiviteter ska vara regelbundna och ledarledda samt främja ett aktivt deltagande i samhällets gemenskap. Regeringen får meddela föreskrifter om vilket belopp fritidspeng får uppgå till”, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Lagförslaget föreslås träda i kraft den första juli 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

• Redan idag finns hjälp och stöd att få för ekonomiskt utsatta personer, exempelvis bostadsbidrag och försörjningsstöd. Efter den första juli har, förutsatt att propositionen röstas igenom, ekonomiskt utsatta familjer ännu större möjlighet till hjälp och stöd.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*