20 mars, 2014

Ny avtalsmall för köp av hantverkstjänster

Använd skriftliga avtal vid hantverkstjänster för att minska risken för meningsskiljaktigheter. Det menar Konsumentverket, Sveriges Byggindustrier och Villaägarnas Riksförbund som nu tillsammans lanserar Hantverkarformuläret 2014.

Statistik från kommunernas konsumentvägledningar och utredningar som Konsumentverket har genomfört visar att konsumenter är mest missnöjda med hantverkstjänster, samt att tvister mellan hantverkare och konsumenter är vanliga.

”I många fall inleds hantverksarbeten utan att konsumenten och hantverkaren har en gemensam bild av vad som ska göras. Det gör att risken för tvist är stor. Trots det saknas ofta skriftliga avtal som reglerar vad som ska göras, hur lång tid det ska ta och vad det ska kosta”, skriver KO i ett pressmeddelande.

I syfte att minska risken för meningsskiljaktigheter lanseras nu det så kallad Hantverkarformuläret 2014.

”Hantverkarformuläret är en avtalsmall som hjälper både konsumenter och hantverkare till ett bra avtal som gör arbetet lättare och som kraftigt minskar risken för problem”, skriver KO tillsammans med Villaägarnas Riksförbund och Sveriges Byggindustrier i samma pressmeddelande.

Hantverkarformuläret 2014 är en uppdaterad version av en avtalsmall som senast sågs över år 2009. Det nya formuläret innehåller flera ändringar, nämligen:

  • Anpassat för ROT-avdrag, fyll i direkt i avtalet att ROT-avdrag ska användas.
  • Ny tydligare layout med utökad möjlighet att fylla i uppgifter direkt i formuläret.
  • Fler möjligheter att avtala om pris och övriga ersättningskrav
  • Separat avtal för tilläggstjänster (ändringar och tilläggsarbeten)
  • Anpassat för att fungera i surfplattor och i mobiltelefoner.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Med skriftliga avtal minskar risken för missförstånd och tvister. Därför rekommenderas alla konsumenter att använda det nya Hantverkarformuläret 2014. Det är dock inte obligatoriskt.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se