Nu gäller ångerrätt även vid gatuförsäljning

Nu träder flera lagändringar i kraft inom konsumentområdet. De största förändringarna sker i distans- och hemförsäljningslagen, som även byter namn till lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Lagförändringarna har sin grund i EU-direktivet om konsumenträttigheter som antogs hösten år 2011. Direktivet innebär att konsumenternas rättigheter harmoniseras inom vissa områden, det vill säga att samma regler ska gälla i alla EU-länder.

Den omgjorda lagen innebär en rad förändringar för konsumenter. Några av dessa är följande:

Lagens tillämpningsområde utökas till att omfatta gatuförsäljning. Det betyder att konsumenter som ingår avtal på gator, torg, badstränder med mera kan ångra sina köp (om det totala priset uppgår till 400 kronor eller mer).

Man bör dock, enligt Konsumentverket, vara beredd på att det kan bli problem vid tillämpningen av lagen. Vad som ska räknas som affärslokal och vad som inte ska göra det är inte tydligt formulerat i lagen, varför det kan bli tvister mellan konsumenter och näringsidkare om just detta.

Ångerfristen på 14 dagar kommer att börja löpa redan när en konsument får första informationen om ångerrätten istället för som i de gamla reglerna vid efterköpsinformationen.

Ersättning för värdeminskning kan tas ut av näringsidkare när en konsument ångrar ett köp. Precis som tidigare har en konsument rätt att undersöka en vara. Men nytt är att en konsument kan ångra ett köp även om han eller hon har hanterat varan i större omfattning än vad som varit nödvändigt. Om en konsument ångrar sig har näringsidkaren då rätt att få ersättning för en varas värdeminskning – vilket innebär att konsumenten får tillbaka mindre pengar än vad han eller hon ursprungligen betalat för varan.

Två nya standardblanketter för hantering av ångerrätten införs. Den ena blanketten används för information om ångerrätten och den andra är en ångerblankett som används när konsumenten vill ångra sig. Blanketterna hittar du via länken i spalten till höger.

– Vi välkomnar stora delar av den nya lagen men ser samtidigt att det kan bli en del tolkningsproblem. Det kommer att bli svårt att avgöra vad som är tillfälliga affärslokaler och vad som inte är det, säger Magnus Karpe, jurist på Konsumentverket i en kommentar.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Förändringarna innebär flertalet nya rättigheter för dig som konsument.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*