Mark- och miljööverdomstolen kräver bygglov för B&B

Mark- och miljööverdomstolen har i en dom slagit fast att att börja bedriva bed & breakfast i mindre skala kräver bygglov.

Ärendet togs först upp i Stadsbyggnadsnämnden i Landskrona, som beslutade att fastighetsägarens verksamhet med bed & breakfast inte krävde bygglov.

Länstyrelsen i Skåne län upphävde senare detta beslut och återförvisade beslutet till nämnden för fortsatt handläggning. Länsstyrelsen konstaterade att nämnden hade behandlat ärendet på fel sätt. Nämnden hade behandlat ärendet som om det varit en olovlig verksamhet, och därmed valt att avsluta ärendet utan vidare åtgärd.

Länsstyrelsen menade dock att bed & breakfastverksamheten ledde till att fastigheten användes till ett helt annat ändamål än om fastigheten endast hade varit till för en privatpersons egna boende.

Bed & breakfastverksamheten pågick under tre-fyra månader om året, och resten av tiden användes fastigheten som privat boende. Länsstyrelsen menade att det verksamheten var så omfattande att byggnaden togs i anspråk för ett väsentligt annat ändamål än tidigare. Därmed fanns det skäl att anta att en överträdelse plan- och bygglagstiftningen hade skett, varför nämnden inte borde ha avslutat ärendet utan åtgärd.

Ärendet gick sedan vidare till mark- och miljödomstolen i Växjö, som gick mer på Stadsbyggnadsnämndens linje. Domstolen ansåg att verksamheten var relativt liten, och att den också fick anses inrymmas i begreppet bostad. Bostadsbegreppet ändrades alltså inte enligt domstolen, som upphävde Länsstyrelsens beslut.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen i sin tur upphävt mark- och miljödomstolens beslut och istället fastställt Länsstyrelsens beslut. Domstolen menar att hela byggnaden numer uteslutande används till bed & breakfastverksamheten, och har därmed har ändamålet väsentligen ändrats. I och med att ändamålet ändrats på det sättet blir fastigheten nu bygglovspliktig.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Bygglov krävs när vid nybyggnad, tillbyggnad eller ändringar av fastighet. Bygglov krävs även när du ändrar ändamål med fastigheten, till exempel börjar bedriva handel i den. Den kan även krävas vid uppförande av plank eller mur.
  • Boverket har mycket information om bygglov. Du hittar deras hemsida här >>

 

Foto: Pontus Lundahl/TT

Isak Bellman/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*