Man har inte bevisat båtstöld – går miste om försäkringspengar

Som försäkringstagare har man rätt till ersättning för de skador som försäkringen täcker. För att få ut ersättning måste försäkringstagaren bevisa att det föreligger ett försäkringsfall. Tingsrätten gjorde nyligen bedömningen att en man inte visat att båten han försäkrat verkligen blivit stulen.

Sommaren 2014 polisanmälde en man sin båt stulen, därefter anmälde han stölden till sitt försäkringsbolag, If Skadeförsäkring. Försäkringsbolaget ansåg inte att mannen hade uppgett tillräcklig bevisning för det anmälda försäkringsfallet. På grund av händelsen stämde mannen försäkringsbolaget i Stockholms tingsrätt och begärde ersättning med drygt 120 000 kronor.

Försäkringsbolagets inställning var att båten inte blivit stulen och att det därför inte finns någon grund för skadeersättning.

Tingsrätten inleder med en bedömning av om det rör sig om ett försäkringsfall eller inte. Det är upp till den försäkrade att visa att så är fallet och det som ska bevisas är att det är mer antagligt att båten blivit stulen än att den försvunnit på något annat sätt.

Tingsrätten konstaterar att eftersom det saknas vittnen till stölden och teknisk bevisning så får stor vikt läggas vid tillförlitligheten i mannens egna uppgifter.

Mannen har berättat att han varit i kontakt med en köpare till båten som varit och tittat på båten och även överfört handpenning. Dagen innan båten skulle överlämnas till köparen har mannen kört båten med släp till en plats nära en sjösättningsramp. Där har han låst fast båten vid en lyktstolpe och dagen efter var båten enligt mannen borta.

Båtägaren har lämnat in skattebesked som stödjer att han inte hade något ekonomiskt motiv för att göra sig av med båten. Det finns även ett kontoutdrag som visar att handpenningen blivit överförd, däremot går det inte att se vem som fört över pengarna vilket ger ett lågt bevisvärde.

Tingsrätten anser att det som talar mot att det skett en stöld är att det inte finns några spår från stölden på platsen, en tjuv skulle troligtvis inte ta med sig ett uppklippt lås. Tingsrätten konstaterar även att det är mindre troligt att någon som tänkt stjäla en båt skulle passera platsen där båten stått uppställd, eftersom det inte är en genomfartsled på väg till båthamnen.

Efter en samlad bedömning av alla omständigheter kommer tingsrätten fram till att mannen inte lyckats göra det mer antagligt att båten blivit stulen än att den försvunnit på något annat sätt. Mannen gick därmed miste om försäkringspengarna och fick betala försäkringsbolagets rättegångskostnader på 48 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

  • För att få del av skadeersättning från ett försäkringsbolag ställs vissa krav på försäkringstagaren för att försäkringen inte ska missbrukas. Beviskravet är lågt ställt och beroende på vilket värde den försäkrade egendomen har så kan det krävas olika mängd uppgifter från försäkringstagaren.

 

Foto: Anders Ahlgren/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Karin stor

Karin Arleskär / Disa Rehn, Lexnova

karin.arleskar@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*