Lurade sparare får rätt

34 av de 35 personer som stämt Länsförsäkringar i den rekordstora svindelhärvan kring Connecta Fond & Försäkring ska ersättas med drygt 41 miljoner kronor av försäkringsbolaget. Det har Lunds tingsrätt slagit fast i en dom.

Totalt 35 personer stämde försäkringsbolaget Länsförsäkringar med yrkande om totalt drygt 49,1 miljoner kronor som försäkringsersättning från en ansvarsförsäkring.

Länsförsäkringar hade lämnat ansvarsförsäkring för ett bolag och käranden hade fört över pengar till en anställd i bolaget för placering i kapitalförsäkringar, men i princip inga placeringar hade gjorts.

Den anställde avled senare och både hans dödsbo och bolaget försattes i konkurs. Länsförsäkringar ansåg att försäkringen inte täckte kärandens skador.

Tingsrätten konstaterar att den anställde och bolaget genom att inte ha utfört lämnat uppdrag brutit mot god sed.

Med tanke på försäkringsvillkorens innehåll och uppbyggnad samt syftet med lagstiftningen, anser domstolen att käranden har rätt till ersättning oavsett om bolaget och den anställde orsakat skadan genom uppsåt eller grov oaktsamhet. Detta under förutsättning att Länsförsäkringars ansvarsförsäkring gällt vid tidpunkten.

Tingsrätten finner att ersättning ska utgå så att käranden försätts i samma ekonomiska situation som om avtalet aldrig ingåtts, vilket innebär investerat belopp med avdrag för utbetalningar och återbetalningar, men inte för utlovade vinster och utebliven avkastning.

I 25 av de 26 målen bifaller tingsrätten käromålen och ger käranden rätt till ersättning för rättegångskostnader. Ett av käromålen ogillas då överföringarna gjorts innan försäkringen började gälla.

Länsförsäkringar ska nu betala totalt nästan 41,3 miljoner kronor i ersättning och 3,3 miljoner kronor i rättegångskostnader.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En allmän princip inom skadeståndsrätten är att den skadelidande ska försättas i samma situation som om skadan aldrig hade inträffat, vilket även har legat till grund för det här avgörandet.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*