2 april, 2014

Lättare att entlediga olämpliga nämndemän

Regeringen har överlämnat en proposition vars syfte är att säkerställa varje nämndemans lämplighet och kompetens.

I den proposition som regeringen nu överlämnat föreslås att kravet på lämplighet skärps.

– Ett uppdrag som nämndeman innebär ett stort ansvar. Olämpliga nämndemän kan allvarligt skada förtroendet för den dömande verksamheten. Genom förslagen ska varje nämndemans lämplighet och kompetens för uppdraget bättre kunna säkerställas, säger justitieminister Beatrice Ask i ett pressmeddelande.

Det ska bland annat vara en uppgift för domstolen att kontrollera varje vald nämndemans laglydnad genom utdrag ur belastningsregistret. Vidare föreslås konkursfrihet som ett behörighetskrav för nämndemän.

Det ska dessutom bli lättare för domstolen att kunna entlediga en nämndeman som genom brott eller på annat sätt har visat sig olämplig för uppdraget. Genom obligatorisk utbildning i bland annat jävs- och sekretessfrågor ska även kompetensen hos nämndemännen höjas, enligt förslaget.

Regeringen föreslår också att val av nämndemän ska hållas vid en annan tidpunkt än i anslutning till val till kommun- och landstingsfullmäktige. Anledningen är att det ska vara tydligt att nämndemannauppdraget inte är ett politiskt uppdrag.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den första september 2014.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vill du bli nämndeman? Nämndemän väljs i kommun- eller landstingsfullmäktige efter nominering av de politiska partierna. Om man vill bli nämndeman kontaktar man ett politiskt parti och berättar om sitt intresse.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se