JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Lättare att driva in fordringar över gränserna

EU har antagit en förordning som ska göra det lättare att driva in fordringar över gränserna inom EU. Nu föreslår regeringen kompletterande lagändringar i svensk lag för att göra möjligheterna till indrivning mer effektiva. 

2014 antog EU den så kallade kvarstadsförordningen. Förordningen, som blir direkt gällande i svensk rätt och inte i sig behöver implementeras, skapade ett gemensamt regelverk för kvarstad på bankmedel för gränsöverskridande fordringar.

Jaha? Och vad betyder ”kvarstad” tänker du kanske nu? – Kvarstad är en exekutionsåtgärd som i grunden går ut på att domstolen med tvång ställer en säkerhet för en fordring.

Det handlar ofta om att den som i en tvist vill ha pengar (käranden) yrkar att domstolen ska besluta om kvarstad för gäldenären (svaranden). Om kvarstad beslutas förlorar gäldenären förfoganderätten över en viss egendom, som på så vis gör att fordringsägaren får säkerhet för sin fordran.

Kvarstad kan alltså beslutas innan själva tvisten har nått en dom i domstolen. Man kallar detta för ett intermistiskt beslut och effekten blir att käranden får en säkerhet för sin fordran – om domstolen i ett senare skede dömer till kärandens fördel.

Det finns dock ett antal krav för att det ska bli ett kvarstadsbeslut.

För att få kvarstad fordras att käranden

 • yrkar kvarstad (alltså: begär att domstolen beslutar om kvarstad)
 • visar sannolika skäl för att han eller hon har en fordran mot den som är svarande. 
 • kan göra troligt att svaranden avser att skaffa undan egendom och på så sätt undandra sig att betala.

Man brukar prata om att det ska vara ”fara i dröjsmål”. Om inte kvarstad beslutas så finns en risk att svaranden kommer se till att han eller hon inte kan betala i ett senare skede.

Vad innebär då EU-förordningen?

När en fordran är gränsöverskridande blir det svårare. Kronofogden kan inte klampa in hos en gäldenär utanför Sverige. Samtidigt finns ett behov av att säkerställa att fordringar faktiskt kan drivas in, även då de är internationella.

Med bakgrund av detta antogs alltså EU:s kvarstadsförordning. Förordningen börjar gälla i Sverige den 1 januari 2017. De lagändringar som regeringen föreslår är alltså av kompletterande karaktär. Förordningen blir giltig oavsett lagändringarna.

Förordningen anger bland annat att Ett beslut om kvarstad som meddelas med stöd av kvarstadsförordningen ska erkännas och verkställas i en annan medlemsstat utan att det krävs någon verkställbarhetsförklaring och utan att det finns någon möjlighet att invända mot erkännandet (artikel 22).

Detta innebär helt enkelt att om kvarstad beslutas i Sverige, så är finska myndigheter skyldiga att bidra till verkställigheten,

”Genom förordningen avskaffas alltså de mellanliggande förfaranden som annars är nödvändiga för att ett interimistiskt beslut om kvarstad ska kunna erkännas och verkställas i andra medlemsstater” skriver regeringen i sin Lagrådsremiss.

Lagförslagen kompletterar

Bland annat framgår av de framtagna lagförslagen att Kronofogden ska bli ansvarig myndighet för att hantera själva indrivningen och att banker ska vara skyldiga att uppge om en gäldenär har ett konto hos banken.

Detta i syfte att förordningen ska kunna efterlevas.

Vad innebär detta i praktiken?

 • Eftersom EU-samarbetet syftar till att skapa en inre marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital så krävs också att det finns ett effektivt rättssystem för att möjliggöra sådan handel. Att det snart blir enklare att driva in fordringar utomlands skapar större säkerheter och minskar riskerna med att handla internationellt.

 

Foto: Vadim Ghirda/AP/TT

nils webb

Nils Ivars
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*