Länk till utländska lotterier – nu tillåtet enligt ny spellag

Genom ett nytt licenssystem i nya spellagen är det nu tillåtet att marknadsföra spel som omfattas av licens. Tidigare vitesförelägganden mot medieinstitut om att inte marknadsföra utländska lotterier genom länkar undanröjs.

I maj 2018 meddelades Dagens Nyheter (DN) ett vitesföreläggande av Lotteriinspektionen i enlighet med lotterilagen. Föreläggandet handlade om ett förbud att tillhandahålla länkar på DN:s hemsida till utländska lotterier som saknade tillstånd i Sverige om detta skedde i kommersiellt syfte.

DN yrkade att förvaltningsrätten i Linköping skulle upphäva beslutet och att Lotteriinspektionen skulle ompröva ärendet. DN menade att lotterilagen inte var förenlig med EU-rätten gällande etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster samt hävdade sin rätt till yttrandefrihet enligt grundlagen. Förvaltningsrätten avslog DN:s yrkande med hänvisning till tidigare domar.

Frågan prövades senare i kammarrätten i Jönköping efter att den nya spellagen trätt i kraft och lotterilagen upphävts. Den nya spellagen möjliggör för fler aktörer att tillhandahålla spel i Sverige genom ett nytt licenssystem. Det är även tillåtet att marknadsföra spel som omfattas av sådan licens.

Det tidigare föreläggandet har därmed förlorat sin betydelse och vitesföreläggandet ska undanröjas.

Kammarrätten undanröjde på samma sätt liknande vitesförelägganden för flera andra medieinstitut, bland annat Metro, Aller Media, Västerbottenkuriren, Svenska Dagbladet, MittMedia och Hittapunktse.

Författare: Hanna Frestro, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Kammarrätten i Jönköping 3543-18 m.fl.

Foto: Henrik Montgomery / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*