Lån anses ha skett till företag och inte till företrädare – långivares talan ogillas

En kvinna lånade ut pengar till en näringsidkare. Eftersom återbetalning av lånet inte skedde i tid, ansökte kvinnan om betalningsföreläggande. Tingsrätten ogillar nu kvinnans talan, med anledning av att näringsidkaren inte anses vara rätt gäldenär. 

Under år 2016 och 2017 lånade en kvinna ut totalt nästan 100 000 kr till en man, som enligt parternas muntliga avtal skulle återbetala lånet senast den 1 januari 2018. Utbetalningarna skedde inte till mannen själv, utan till personer som han var skyldig pengar. Eftersom mannen bara betalat tillbaka ett belopp om 10 000 kronor, ansökte kvinnan om betalningsföreläggande.

Målet har nu avgjorts av Alingsås tingsrätt.

Tingsrätten inleder med att konstatera att parterna är överens om att kvinnan lånat ut det aktuella beloppet. Mannen ansåg dock att han inte var gäldenär i låneförhållandet, utan att det i själva verket var företaget som han är företrädare för, som var gäldenär. Domstolen menar att det är långivaren som måste bevisa vem som är rätt gäldenär. Med hänsyn till att parterna träffats genom sina respektive bolagsengagemang, och haft ett affärsmässigt samarbete under hela tiden som de varit vänner, anser tingsrätten att kvinnan ”inte kunnat utesluta” att hon lånat ut pengar till företaget och inte till mannen.

Därefter diskuterar domstolen frågan om det har någon betydelse att utbetalningarna skett till andra personer än till mannen själv. Avseende detta konstaterar domstolen att pengarna dels betalats till personer som utfört arbete för mannen eller företaget, dels till en bilverkstad för reparation av två bilar som använts i företaget. Domstolen anser vidare att de löner som har betalats ut, hade skett för företagets räkning och inte för mannens.

Tingsrätten bedömer sammantaget att kvinnan borde ha förstått att lånen togs av mannen i egenskap av företrädare för företaget, och inte som privatperson. Om hon inte hade betalat skulderna, hade personerna som tagit emot pengarna haft anspråk mot företaget och inte mot mannen själv. Enligt domstolen har kvinnan inte lyckats styrka att det är mannen som ska ses som gäldenär. Kvinnans käromål ogillas därmed, och hon blir skyldig att ersätta mannens rättegångskostnader om drygt 56 000 kr.

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Alingsås tingsrätt T 351-19

Foto: Fredrik Sandberg / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*