17 september, 2015

Kvinna sen med hyran – mister lägenheten

En kvinna som vid ett antal tillfällen varit i dröjsmål med hyran får nu lämna sin lägenhet. Detta efter att målet avgjorts i Svea hovrätt.

Ett bolag som hyrde ut bostadslägenheter vände sig till Hyresnämnden i Malmö och ville säga upp en kvinnas hyreskontrakt.

Bakgrunden till det hela var att kvinnan vid upprepade tillfällen betalat hyran för sent. Hyresnämnden kunde konstatera att kvinnan dessutom inte betalat hyran för maj 2015.

Kvinnan hade inte infunnit sig till sammanträdet i Hyresnämnden och enligt nämnden fick detta tolkas som så att kvinnan inte bestred sina dröjsmål med hyran.

Hyresnämnden fann att kvinnans misskötsel med hyran sammantaget inneburit ett sådant åsidosättande av sina skyldigheter att hennes hyresrätt inte skulle förlängas, trots att en bostadshyresgäst normalt har besittningsskydd – alltså rätt att få hyresavtalet förlängt.

Kvinnan överklagade Hyresnämndens beslut. Instansordningen i hyresmål är då att frågan prövas i Svea hovrätt.

Svea hovrätt konstaterar, liksom Hyresnämnden, att kvinnan varit sen med hyran vid fyra tillfällen. Kvinnan fick en rättelseanmodan 2013 och sades upp i februari 2015. Trots detta fortsatte kvinnan att betala hyran för sent.

Kvinnan har inte lämnat någon förklaring till varför hon ideligen är i dröjsmål med hyran. På så vis menar hovrätten att kvinnan har åsidosatt sina avtalsförpliktelser som hyresgäst och att hennes rätt till förlängning (besittningsskyddet) därmed förverkats.

I klartext kan man därför konstatera att sena hyresbetalningar vid några tillfällen kan räcka för att mista bostaden.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Som hyresgäst har du både rättigheter och skyldigheter, såsom att du har rätt till en viss standard i bostaden och normalt rätt till förlängning av hyreskontraktet (besittningsskydd). Du är också skyldig att vårda bostaden, men framförallt: Den absolut viktigaste skyldigheten är att betala hyran – och betala den i tid.

 

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Foto: Thomas Oneborg/SvD/TT

nils webb

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se