7 april, 2014

Kortare betalningstid mellan företag

Civilutskottet vill snabba på lagstiftningen om 30 dagars betalningstid mellan företag – utan möjlighet till undantag. Anledningen är att långa betalningstider är ett problem för många mindre företag.

Sedan mars år 2013 gäller att företag ska betala en fordran senast 30 dagar efter det att borgenären har lämnat krav på betalning. Det är dock tillåtet med längre betalningstider om borgenären uttryckligen har godkänt det.

Justitiedepartementet har tagit fram ett förslag på tvingande regler, som innebär parterna inte ska kunna avtala om en längre betalningstid än 30 dagar för att ytterligare stärka små och medelstora företags ställning när det gäller betalningstider.

Justitieminister Beatrice Ask har sagt att regeringen tänker återkomma med ett lagförslag, men utan att redovisa någon närmare tidsplan. Civilutskottet konstaterar nu att det nu har gått över ett år sedan riksdagens tillkännagivande. Justitiedepartementet utarbetade sitt förslag redan våren år 2013.

Utskottet anser att det är mycket anmärkningsvärt att regeringen ännu inte återkommit till riksdagen med något lagförslag och menar att regeringen snarast bör återkomma med de efterfrågade lagförslagen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Betalningstider är i regel någonting som företag själva kan avtala om, varför du som småföretagare bör tänka på att diskutera frågan vid ingåendet av nya avtal.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se