Konsultbolags ritningar av badhus felaktiga

Hovrätten ålägger ett konsultbolag inom VVS- och energiteknik att betala drygt två miljoner kronor i skadestånd till en kommun för fel i projektering av ett badhus i Upplands Väsby.

Kommunen hade yrkat skadestånd på grund av kostnader för att åtgärda olika fel i badhuset, som enligt kommunen orsakats av brister i ritningar och andra handlingar bolaget tillhandahållit under projekteringen. De påstådda felen rörde bland annat undermålig rening av badvatten, problem att hålla viss temperatur i bassänger, energieffektivitet samt annan driftmässig funktionalitet.

Enligt kommunen uppgick kostnaderna för felen till totalt 10,5 miljoner kronor, men det slutgiltigt yrkade beloppet bestämdes till fem miljoner kronor med hänsyn till konsultens ansvarsbegränsningar i gällande avtal.

Attunda tingsrätt biföll fem av kommunens tolv yrkanden och beslutade att bolaget borde ersätta kommunen med 3,3 miljoner kronor. Rätten konstaterade bland annat att bolagets handlingar för projektering av badvattnets rening inte varit av sådan kvalitet att andra aktörer kunnat tyda dem i den utsträckning som krävts för att föra bygget framåt.

Svea hovrätt gör delvis andra bedömningar och bifaller fyra av tolv yrkanden. Enligt domstolen uppgår ersättningsgill skada till 2,5 miljoner kronor.

Domstolen bifaller också ett av bolaget framställt kvittningsyrkande för betalning av tilläggsbeställningar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Vid skadeståndsprocesser gäller alltid principen om att minimera sin skada. Du som skadelidande måste därför alltid vara beredd att försöka minska skadans räckvidd, annars riskerar du att själv få stå kostnaderna.

 

Karin Hassel/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Björn Larsson Ask/SvD/TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*