Kommuns otydlighet strider mot upphandlingsprinciperna

En kommun var inte tillräckligt tydlig i sin formulering av begränsningar i upphandlingsunderlaget vid en livsmedelsupphandling. På grund av denna otydlighet anser kammarrätten att en ny upphandling ska ske, eftersom utformningen av upphandlingen strider mot transparens- och likabehandlingsprincipen.

En kommun genomförde en upphandling avseende livsmedel men var, enligt en anbudsgivare, inte helt tydlig i upphandlingsunderlaget. Kommunens formuleringar var också begränsade och enligt anbudsgivaren var det inte möjligt för en normalt omsorgsfull anbudsgivare att lämna ett konkurrenskraftigt anbud. Kommunens uppfattning var i stället att anbudsgivaren inte agerat som en normalt omsorgsfull och rimligt informerad leverantör. Otydligheten bestod i att kommunen antydde ett svar avseende egenmärkta varor i upphandlingen, men i ”frågor-och svar” under anbudstiden antydde kommunen något annat.

Enligt kammarrätten har upphandlande myndigheter en relativt stor frihet att bestämma kraven i en upphandling. Kraven måste dock vara utformade så att de inte strider mot några upphandlingsprinciper. Domstolen konstaterar att transparensprincipen innebär att en upphandling ska präglas av förutsebarhet och att upphandlingsdokumenten ska vara tydligt formulerade och innehålla alla krav som ställs. Med hänsyn till otydligheterna i underlaget anser kammarrätten att upphandlingen inte varit transparent i den delen.

Kammarrätten klargör också att likabehandlingsprincipen innebär att alla rimligt informerade och normalt omsorgsfulla leverantörer ska kunna förstå vad som efterfrågas och tolka kriterierna på samma sätt. Med hänsyn till att kommunen ansvarar för att villkor och bestämmelser är formulerade på ett klart, precist och entydigt sätt för att leverantörer ska kunna lämna konkurrenskraftiga anbud, anser kammarrätten att kommunen har åsidosatt även denna princip. Kommunen ska därför göra om upphandlingen.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Eric Risberg / AP

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*