JUST NU!
Boka kostnadsfri konsultation idag!
Med rabattkoden 
"DIGITAL UTBILDNING24"

Kommun får ersätta för dålig god man

Den gode mannen som Karlshamns kommun utsett till en 35-årig kvinna lurade henne på pengar. Nu ålägger Blekinge tingsrätt kommunen att betala skadestånd till kvinnan om nästan 76 000 kronor.

En 35-årig kvinna väckte talan i tingsrätten och yrkade skadestånd av Karlshamns kommun.

En god man hade sedan år 2008 varit förordnad för 35-åringen. År 2010 upptäcktes att det hade förekommit oegentligheter i hur uppdraget sköttes. Den gode mannen entledigades och dömdes senare även för trolöshet mot huvudman.

35-åringen gjorde i tingsrätten gällande att kommunens bristande tillsyn över den gode mannen hade vållat henne ekonomisk skada.

Kommunen ansåg att varken förordnandet eller tillsynen kunde grunda skadeståndsplikt. 35-åringen hade dessutom själv fört en skadeståndstalan mot den gode mannen, men ingått en förlikning. Kommunens eventuella skadeståndsplikt hade därigenom fallit bort, ansåg kommunen.

Tingsrätten konstaterar nu att den gode mannen sammanlagt orsakat 35-åringen ekonomisk skada om närmare 135 000 kronor genom överföringar till sitt eget konto. Kommunen har dock skrivit av vissa hyresskulder för 35-åringen och efter avdrag även för det skadestånd som hon fått i samband med brottmålsprocessen uppgår skadan till drygt 75 000 kronor.

Den gode mannen hade redan år 2004 förordnats för en annan klient och årsräkningarna avseende detta uppdrag har under flera år innehållit fel eller åtminstone varningssignaler som borde ha föranlett närmare kontroller från kommunens sida, anser tingsrätten.

Om en närmare granskning hade kommit till stånd skulle den gode mannen aldrig ha förordnats för 35-åringen. Kommunens underlåtenhet är enligt tingsrätten ett sådant fel eller försummelse som medför skadeståndsskyldighet.

Den tidigare förlikningen har avsett värdeminskning till följd av den gode mannens misskötsamhet och inte överföringarna till hennes konto. Förlikningen innebär därför ingen begränsning av kommunens skadeståndsskyldighet och den åläggs nu att betala 75 550 kronor till kvinnan.

Vad innebär detta i praktiken?

 • För att få ekonomisk ersättning från en kommun eller staten ställs högre krav än vad som krävs för att få ekonomisk ersättning från en privatperson. Domen visar dock på att det inte är omöjligt, dock krävs ofta omfattande bevisning.

 

Foto: TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*