9 juni, 2014

Konsulter anlitades utan upphandling

Herrljunga kommun har brutit mot upphandlingsreglerna genom att anlita personal från ett bemanningsföretag i flera år utan annonsering. Det menar Konkurrensverket som går till domstol med krav på böter/upphandlingsskadeavgift på 65 000 kronor.

Kommunen hade möjlighet att antingen upphandla bemanningstjänster enligt upphandlingsreglerna eller att anställa personal. Istället anlitades konsulter via ett bemanningsföretag under mellan år 2011 och år 2013, utan att någon upphandling med annonsering och konkurrensutsättning gjordes. Det har handlat om konsulter som arbetat som enhetschefer, socialsekreterare, biståndshandläggare och metodutvecklare.

– Att anlita dem har inte åsamkat kommunen några extra kostnader, utan snarare har flera av deras konsulter varit duktiga och föreslagit åtgärder som sparat pengar åt kommunen. Och deras arvoden ligger inte extremt högt. Men det är anmärkningsvärt att det inte gjorts en riktig upphandling och det måste vi ta tag i, sa kommunstyrelsens ordförande Kurt Hårsmar (C) i en kommentar till Borås Tidning i juli förra året.

Konkurrensverket ser dock inte lika lätt på det inträffande.

– Att göra en otillåten direktupphandling är ett brott mot upphandlingsreglerna. Utan konkurrensutsättning och annonsering är risken stor att det inte är det bästa avtalet som sluts, säger Konkurrensverkets stf generaldirektör Kristina Geiger.

Nu går Konkurrensverket till Förvaltningsrätten i Jönköping med krav på att domstolen dömer kommunen att betala 65 000 kronor i böter/ upphandlingsskadeavgift.

En ansökan om böter/upphandlingsskadeavgift baseras på det otillåtna kontraktets värde. Enligt lagen om offentlig upphandling, LOU, ska även värdet av myndighetens övriga direktupphandlingar ”av samma slag” under ett räkenskapsår tas med i beräkningen av kontraktsvärdet.

Ansökan mot Herrljunga kommun omfattar värden från avtal ingångna år 2013, alltså även avtal som ingicks för mer än ett år sedan, trots att en talan om upphandlingsskadeavgift som endast avser sådana avtal skulle vara preskriberad. Konkurrensverket vill därför ha domstolens bedömning av sammanräkningsregeln för att skapa klarhet i frågan.

 

Vad innebär detta i praktiken?

  • Kommunen riskerar stora skadestånd för agerandet, även om avtalen har varit förmånliga.

 

Foto: TT

Therese Åkerlund/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se