20 februari, 2015

"Gratis" kuvert var inte gratis.

Konsumentombudsmannen stämmer nu ett företag som krävt potentiella kunder på pengar för avtalsbrott, trots att det aldrig fanns ett avtal.

KO har fått in sammanlagt cirka 60 anmälningar mot företaget, som köper upp gamla mobiltelefoner.

Företaget erbjuder via sin hemsida att skicka ett gratis svarskuvert som kunden skulle skicka in sin telefon. Personer som inte skickade in någon telefon krävdes dock på 299 kronor för avtalsbrott.

KO menar nu att det är fråga om vilseledande och otillbörlig marknadsföring, eftersom kuvertet utgavs vara gratis. Det existerade inget avtal mellan parterna, menar KO. På grund av detta anser KO att det rör sig om om en allvarlig överträdelse. Ärendet ska nu prövas i Marknadsdomstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Marknadsföring får inte vara vilseledande, såtillvida att en konsument riskerar att få en felaktig uppfattning om varan eller tjänstens art, kvalitet, ursprung eller pris. Marknadsföring kan också förbjudas om den anses strida mot ”god marknadsföringssed”.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87