Kan fjällstugan göra dig skattskyldig?

Att ha fritidsfastigheter utomlands kan få skatteeffekter. Vi ger dig en snabb översikt.

Vad avgör egentligen om du ska betala skatt i Sverige? Det kan verka enkelt, men kan ofta leda till omfattande juridiska komplikationer.

Skattskyldigheten hänger nämligen inte samband med medborgarskapet i det svenska skattesystemet (även om det kan inverka på bedömningen), så är däremot fallet i exempelvis USA.

Man skiljer mellan obegränsad och begränsad skattskyldighet. Är du obegränsat skattskyldig i Sverige så är utgångspunkten att Sverige kommer vilja beskatta dig för alla dina inkomster, oavsett var de intjänats. Är du däremot begränsat skattskyldig är utgångspunkten istället att Sverige bara gör anspråk på att beskatta dig för vissa utvalda inkomster. Ett sådant exempel skulle kunna vara att du äger en fastighet i Sverige, men i övrigt saknar koppling till Sverige.

Hur avgörs då om man är obegränsat skattskyldig? Ja, om man är bosatt (i praktiken folkbokförd) eller stadigvarande vistas i Sverige så är utgångspunkten att man också är obegränsat skattskyldig i Sverige.

Man kan också bli obegränsat skattskyldig i Sverige om man tidigare varit bosatt i landet, sedan har flyttat, men samtidigt har kvar en ”väsentlig anknytning” i Sverige. Vad som klassas som en sådan ”väsentlig anknytning” avgörs i det enskilda fallet, men det finns en rad olika faktorer som talar för att kriteriet är uppfyllt.

I inkomstskattelagen anges några exempel:

– om han är svensk medborgare,
– hur länge han var bosatt här,
– om han inte varaktigt är bosatt på en viss utländsk ort,
– om han vistas utomlands för studier eller av hälsoskäl,
– om han har en bostad här som är inrättad för åretruntbruk,
– om han har sin familj här,
– om han bedriver näringsverksamhet här,
– om han är ekonomiskt engagerad här genom att inneha
tillgångar som, direkt eller indirekt, ger honom ett väsentligt
inflytande i näringsverksamhet här,
– om han har en fastighet här, och
– liknande förhållanden.

(Noterbart är att lagtexten använder ordet ”han”, vilket dock inkluderar alla kön)

Vad gäller för fritidsfastighet?

I ett nyligen avgjort fall i Skatterättsnämnden blev frågan om en man som skulle flytta utomlands fortfarande skulle skatta i Sverige. Den enda anknytningen mannen skulle ha kvar i landet utöver sitt medborgarskap var hans sommarstuga på 40 kvadratmeter. Stugan beskrivs som enkel och inte avsedd för bruk under vintertid.

Mannen begärde att Skatterättsnämnden skulle meddela ett förhandsavgörande i denna fråga. Dessutom ville mannen veta om bedömningen skulle ändras om stugan revs och en större byggnad uppfördes.

Mannen hade under en kort tid varit skriven på fritidsfastigheten, men det var över 20 år sedan. Trots detta menade Skatterättsnämnden att fastigheten ändå skulle anses vara en fritidsfastighet.

Skatterättsnämnden ansåg inte att medborgarskapet och fritidsfastigheten räckte för att nå upp till ”väsentlig anknytning”. Därför förklarade nämnden att mannen inte är obegränsat skattskyldig i Sverige. Det är dock möjligt att beskatta mannen i vissa delar med anledning av fritidsfastigheten, såsom fastighetsskatt (fastighetsavgift) eller eventuellt en reavinstbeskattning.

Vad gäller för en stuga utomlands?
Om läget är det omvända – alltså att du bor i Sverige men äger exempelvis en fjällstuga stuga utomlands – så är du obegränsat skattskyldig i Sverige. I så fall kommer Sverige att beskatta dig för exempelvis reavinsten om du säljer stugan.

Beroende på hur skattelagstiftningen ser ut i utlandet så kan det hända att även det landet kommer beskatta dig för reavinsten. Ofta finns i sådana lägen olika nationella spärrar mot att undvika dubbelbeskattning och det finns ofta skatteavtal mellan länder för att undvika sådan dubbelbeskattning. Genom EU finns också visst skydd mot sådan dubbelbeskattning.

Men (!) om Sverige saknar ett skatteavtal med ett land, som företrädesvis är utanför EU, så riskerar du att bli dubbelbeskattad. Och då är det tyvärr bara att bita i det sura äpplet.

 

Foto: Jan Greve/TT

nils webb

Nils Ivars
nils.ivars@alltomjuridik.se 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*