JK inleder ingen förundersökning mot Lexbase

Justitekanslern, JK, kommer inte att utreda hemsidan Lexbase. Enligt JK finns inget allmänintresse i att driva ett allmänt åtal, trots att förtalsanmälningarna har strömmat in. Personer som kränkts av publiceringarna måste därför själva driva sina fall i domstol.

Justitiekanslern har beslutat att inte inleda någon förundersökning mot Lexbase,

Lexbase hamnade i blåsväder efter lanseringen av hemsidan där ett stort antal domar och uppgifter om företag och privatpersoner som varit föremål för juridisk prövning publicerades med utgångspunkt från bland annat adress och karta.

Vissa av de många förtalsanmälarna av Lexbase ska, enligt JK:s hemsida, ha begärt skadestånd och att JK ska vidta olika former av tillsynsåtgärder med anledning av verksamheten på webbplatsen.

För verksamheten på Lexbase har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen meddelats. Det innebär att JK är ensam behörig åklagare att pröva om allmänt åtal för yttrandefrihetsbrottet förtal ska väckas med anledning av material som har publicerats på hemsidan.

Brottet förtal får dock inte åtalas av någon annan än den som har blivit utsatt – då gäller alltså enskilt åtal. Om brottet riktar sig mot någon som är under arton år eller om i annat fall målsäganden anger brottet till åtal, får dock åklagare väcka allmänt åtal om detta av särskilda skäl anses påkallat från allmän synpunkt.

JK anser att det inte finns några sådana särskilda skäl som motiverar ett allmänt åtal – oavsett om det rör sig om förtalsbrott eller inte i de fall som har anmälts. Ingen förundersökning inleds därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Beslutet att inte inleda förundersökning inte påverkar anmälarnas möjligheter att själva väcka enskilt åtal mot den ansvarige utgivaren för Lexbase. Men vid enskilt åtal riskerar anmälarna att få stå för alla rättegångskostnader själva om inte Lexbase fälls.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*