Inte ersättningsskyldig för underentreprenörs försummelse

Ett företag som fått i uppdrag att utföra vissa asfaltsarbeten på en väg var inte ersättningsskyldig för skador på ett fordon som orsakats av en underentreprenörs försummelse.

Ett företag (A) utförde vissa asfaltsarbeten på uppdrag av Norrköpings kommun. Arbetena innebar att fräsa bort befintlig asfalt och lägga dit ny. Företaget tog i sin tur in en underentreprenör (B) för att skrapa asfalten så gott det gick runt och under vägbrunnarna. Innan B:s arbete var klart körde en lastbil på den del av vägen som ännu inte hade blivit asfalterad. Lastbilen körde då på en väggbrunn som skadade bilens underrede. Lastbilschauffören fick ersättning av sitt försäkringsbolag för skadan. Försäkringsbolaget väckte i sin tur talan i tingsrätten mot A och begärde ersättning med det belopp som de betalat ut till lastbilschauffören.

Tingsrätten konstaterade inledningsvis att den aktuella vägbrunnen stack upp från marken och att den varken varit kringmålad eller haft erforderligt stödmaterial runt sig. Vägtrafikanterna uppmärksammade därför inte nivåskillnaderna mellan marken och vägbrunnen och vägbrunnen utgjorde en fara för trafiksäkerheten. Tingsrätten konstaterade emellertid vidare att det var den av A anlitade underentreprenören som ansvarade för dessa åtgärder. Tingsrätten fann att A inte för egen del varit försumlig i bristande tillsyn över underentreprenörens arbete. För att A skulle vara ersättningsskyldig krävdes det därför omständigheter som innebar att A skulle ansvara för underentreprenörens försummelse.

Gällande denna fråga förklarade tingsrätten att den som anlitar en självständig uppdragstagare som huvudregel inte svarar för uppdragstagarens vållande. I det aktuella fallet fanns det inte anledning att frångå den huvudregeln. Det fanns alltså inte förutsättningar för att A skulle hållas ansvariga för skadan som orsakats av B:s försummelse. A behövde därför inte betala någon ersättning till försäkringsbolaget.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Fredrik Sandberg

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*