Hovrätten underkänner testamente

Vid en mans bortgång hittades endast en kopia av hans testamente. Testamentagaren lyckades inte visa att testamentet utgjorde mannens yttersta vilja. Hovrätten kom därför fram till att testamentet var ogiltigt.

En man avled år 2019. Mannen hade en bror som legal arvinge. År 2015 hade dock mannen upprättat ett testamente där det framgick att en annan man (hädanefter testamentagaren) skulle ärva hans egendom. Testamentet uppfyllde alla formkrav och var vid tidpunkten för undertecknandet giltigt och gav uttryck för mannens yttersta vilja. Vid mannens död hittade man inte testamentet i original, utan bara en kopia. Testamentstagaren ansåg att kopian av testamentet skulle gälla och att han skulle ärva mannens egendom, medan mannens bror ansåg att testamentet inte var giltigt och att det var han som skulle ärva mannens egendom.

Tvisten prövades först i tingsrätten. Tingsrätten förklarade att det enligt tidigare domar är den som vill åberopa en kopia av ett testamente som ska visa att testamentet inte är återkallat. Det räcker att det är övervägande sannolikt att kopian återger testatorns yttersta vilja.

Tingsrätten konstaterade härefter följande. I det aktuella fallet hade mannen haft uppe frågan om testamente flera gånger under åren innan han avled och han hade tidigare ändrat testamentet vid minst två tillfällen. Dessutom fanns det ingen bevisning som visade mannens agerande i testamentfrågan under de sista månaderna av hans liv. Tingsrätten fann därför att testamentstagaren inte hade gjort det övervägande sannolikt att kopian utgjorde mannens yttersta vilja och att testamentet inte hade återkallats. Testamentet var därför ogiltigt och brodern ärvde mannens egendom. Testamentstagaren överklagade målet till hovrätten. Hovrätten höll med tingsrätten i alla delar.
__________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Jessica Gow / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*