Hovrätt fäller arbetsgivare efter dödsfall

Svea hovrätt fäller i en dom en arbetsgivare för arbetsmiljöbrott. Enligt domstolen har han inte gjort tillräckligt för att motverka en dödsolycka.

I samband med ett taktäckningsarbete på en villa år 2012 föll en arbetstagare till marken från 6 meters höjd. Skadorna blev så allvarliga att han senare avled till följd av dessa.

Ägaren till bolaget som utförde renoveringen åtalades för arbetsmiljöbrott, men menade att livlinor inte hade behövts, eftersom det var fråga om ett platt tak och att arbetet hade utförts minst tre meter från kanten.

Nacka tingsrätt fann att det hade krävts personlig fallskyddsutrustning vid arbetet. Domstolen ansåg också att ägaren hade åsidosatt att försäkra sig om att arbetstagarna hade hade använt livlina, men inte att han hade varit oaktsam.

Rätten pekade bland annat på att ägaren hade varit övertygad om att han hade följt Arbetsmiljöverkets praxis och att han hade trott att han informerat de anställa om säkerheten på ett godtagbart sätt.

Med detta som bakgrund friade tingsrätten arbetsgivaren. Rådmannen och en nämndeman var dock skiljaktiga och framhöll att takarbete är en särskilt riskutsatt verksamhet.

Ägaren själv hade inte besökt arbetsplatsen, inte tagit del av gällande ordnings- och säkerhetsregler och inte heller sett till att arbetstagarna fått del av dem. han hade inte heller lämnat någon skriftlig information om säkerhetsutrustningen. Dessutom hade han en felaktig uppfattning om undantagsregeln för när personlig skyddsutrustning inte behövs.

Efter överklagande ändrar nu Svea hovrätt domen och fäller ägaren för arbetsmiljöbrott. Domstolen delar tingrättens bedömning att fallskyddsutrustning hade behövts, samt att ägaren underlåtit att försäkra sig om att arbetstagarna använt livlina.

Precis som tingsrättens minoritet anser hovrätten att ägaren har handlat oaktsamt och att det lett till arbetstagarens död. Påföljden bestäms till villkorlig dom och 80 dagsböter på 280 kronor. Bolaget ska också att betala en miljon kronor i företagsbot.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  En arbetsgivare kan bli personligen straffansvarig och dömas för arbetsmiljöbrott om en anställd på grund av arbetsmiljön skulle skadas eller förolyckas. I princip kan man säga att arbetsplatsolyckor kan leda till att arbetsgivaren döms för arbetsmiljöbrott endast om arbetsgivaren ska anses klandervärd genom att ha brustit i att uppfylla alla de krav som finns i Arbetsmiljölagen. Om du som arbetsgivare är osäker på vilka krav som ställs på dig gällande arbetsmiljön kan du läsa mer om detta på  Arbetsmiljöverkets hemsida.

 

Foto Fredrik Sandberg/TT

Matilda Köves/Ellen Sjöberg

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

Ellen_sjoberg_130_87

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*