17 mars, 2015

Högsta domstolen söker ny ordförande

Känner du någon som är en av landets främsta jurister och svarar mot synnerligen högt ställda krav vad avser juridiska kunskaper, analysförmåga, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift, omdöme och självständighet? Då kanske hen bör söka en av Sveriges finaste juristtjänster.

Högsta domstolen söker nu en ny ordförande. Ordföranden fungerar också som administrativ chef för domstolen och titeln är en av landets tyngsta juristtjänster, tillsammans med justitiekanslern, justitieombudsmännen och presidenten i Svea Hovrätt.

Förr rekryterades justitieråden (domarna i HD och HFD) i slutna processer. Numera söks tjänsterna öppet och (teoretiskt) kan vem som helst söka.

Domarnämnen står för tillsättningen, genom att föreslå kandidater till regeringen – som formellt utser alla ordinarie domare i Sverige. Anledningen till att beslutet formellt fattas av regeringen är att det är viktigt att domarna tillsätts av våra folkvalda, för att på så vis eftersträva att folket utser rättsväsendet. En domare kan nämligen i princip inte sparkas från sin tjänst, om den inte begått grava fel som påverkar tjänsteutövningen. Det har till och med förekommit fall där domare i HD har fällts för brott mot sexköpslagen – men ändå fått behålla sitt jobb som domare, eftersom regelverket inte anger att sådana typer av brott har inverkan på tjänsteutövningen i den grad som krävs för att en domare ska mista sitt jobb.

 

Läs hela annonsen här >>

Här kan du läsa mer om det svenska rättssystemet och hur en domares roll och uppgifter ser ut >>

 

Nils.

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se