Heltidssjukskriven förlorar mot CSN

Förvaltningsrätten ansåg att det förelåg synnerliga skäl för att skriva av en 57-årig heltidssjukskriven kvinnas studielån och gav därmed henne rätt mot CSN. Kammarrätten gör dock en annan bedömning och river nu upp underinstansens dom. 

Centrala studiestödsnämnden, CSN, avslog en kvinnas begäran om avskrivning av studielån.

Kvinnan var beviljad hel sjukersättning men eftersom hennes sammanlagda inkomst var över 111 250 kronor under 2013 ansåg myndigheten att hon hade betalningsförmåga.

Kvinnan överklagade beslutet och invände att hennes inkomst översteg CSN:s riktmärke med endast drygt 3 000 kronor. Vidare framgick det av utredningen att hon var 57 år, ensamstående och att hennes ekonomiska situation var ansträngd bland annat till följd av hennes sjukdomstillstånd.

Med anledning av detta och med hänsyn till vad som i övrigt framkommit i målet fann förvaltningsrätten att det förelåg synnerliga skäl att helt skriva av det kvarstående studielånet. Överklagandet bifölls därför.

Kammarrätten gör nu en annan bedömning. Domstolen anser att inte annat framkommit än att kvinnan är tillförsäkrad en rimlig levnadsstandard och att hennes inkomster kan täcka normala konsumtionsbehov. Med anledning av detta anser kammarrätten att det inte finns sådana synnerliga skäl som krävs för att hennes studielån ska skrivas av. CSN:s överklagande bifalls därför.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Du kan i vissa fall få ditt CSN-lån avskrivet, vilket innebär att du inte behöver betala tillbaka hela lånet eller en del av lånet. Det är möjligt vid en viss ålder, vid dödsfall, vid behörighetsgivande studier samt vid synnerliga skäl. Synnerliga skäl kan vara ekonomisk situation – men din situation måste således vara värre än kvinnan i artikelns. Mer information finns på CSN:s hemsida http://www.csn.se/aterbetala/avskrivning

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*