10 december, 2016

Advokat som fick klient att misshandla ungdomar blir av med advokattitel

En advokat dömdes för anstiftan till misshandel efter att ha uppmanat en klient att misshandla ett antal personer i ett ungdomsgäng. Advokaten uteslöts ur advokatsamfundet och fråntogs därmed sin advokattitel. Efter att advokaten överklagat beslutar nu Högsta domstolen att uteslutningen ska stå fast.

Här kan du läsa vår tidigare artikel med anledning av att Advokatsamfundet beslutade att utesluta advokaten >>

Det var i oktober 2014 som en uppmärksammad historia ägde rum. Allt började med att en advokat som är känd för att ha representerat ett antal kända svenskar hamnade i en dispyt med ett ungdomsgäng utanför en restaurang i Djursholm utanför Stockholm.

Advokaten anklagade ungdomarna för att använda narkotika – vilket orsakade en häftig diskussion. Det hela kulminerade i att advokaten ringde en av sina kriminella klienter och bad honom att komma till platsen och angripa ungdomarna med våld. Advokaten ska bland annat ha sagt ”att han skulle visa ungdomarna hur det går till i den riktiga världen”. Kort därefter kom klienten till platsen tillsammans med ytterligare en man. Tillsammans misshandlade de tre av ungdomarna.

I tingsrätten dömdes advokaten för anstiftan till misshandel. I hovrätten dömdes advokaten dessutom för skadegörelse och ofredande på grund av att han hade skakat och slitit i en av ungdomarnas moped.

Efter hovrättens dom beslutade advokatsamfundets disciplinnämnd att utesluta advokaten och frånta honom advokattiteln. Den som utesluts ur advokatsamfundet har dock rätt att överklaga direkt hos Högsta domstolen, HD, vilket advokaten gjorde. Denna rättssäkerhetsgaranti gör att advokater ges rätt att få sina uteslutningsbeslut prövade i domstol.

En förutsättning för att en advokat ska kunna uteslutas för att ha ”gjort orätt” är att denne har handlat inom ramen för sin advokatverksamhet. Advokatens främsta försvar var just att han begick gärningen utanför sin advokatverksamhet.

HD konstaterar i sin dom att advokatens agerande stått i ”strid med hans klients intressen” och har kunnat skada klientrelationen. På grund av detta anses advokaten ha gjort ”orätt i sin verksamhet”. HD beslutar därför att disciplinnämndens uteslutningsbeslut ska stå fast.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En advokat som främjar ”orätt i sin advokatverksamhet” eller ”förfar oredligt” ska uteslutas ur advokatsamfundet. Beslut av advokatsamfundets disciplinnämnd kan överklagas direkt till Högsta domstolen.

Foto: Claudio Bresciani/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Skrivbent: Simon Mellin