8 mars, 2018

Hårdhänt ”lek” på skola – pojke döms för strypgrepp på klasskamrat

De båda pojkarna befann sig på bildlektion när den tilltalade pojken smög upp bakom klasskamraten och kopplade ett grepp runt halsen på honom så att han svimmade av. Det var inte fråga om något bråk mellan pojkarna, utan greppet var del av en lek som några elever sysselsatt sig med på skolan. Hovrätten anser dock att den tilltalade pojken agerat grovt oaktsamt och utsatt klasskamraten för livsfara. Han döms därför till ungdomstjänst.

På skolan i fråga har eleverna under en tid sysselsatt sig med en lek – eller ”skojbråk” – som går ut på att smyga upp bakom någon och koppla ett strypgrepp med syftet att skrämmas och ”få dem att tappa luften lite”. Lärarna på skolan har känt till detta och har sagt åt eleverna att sluta med leken. Tillslut gick leken för långt.

De inblandade pojkarna hade bildlektion och den ena pojken stod vid ett bord och arbetade med sin uppgift. Plötsligt kom någon upp bakom honom och kopplade ett armkroksgrepp runt halsen på honom. Han markerade att den andra pojken skulle släppa genom att klappa honom på armen. Greppet lossades dock inte förrän han svimmat av. När han vaknade till ska han ha känt sig yr, och haft ont i huvudet ett tag.

Den tilltalade pojken hävdar att han inte alls tagit ett grepp om målsägandes hals, utan att greppet varit runt axlarna. Att målsäganden svimmat av förklarar den tilltalade pojken med att han kanske svimmade av rädsla. Han påstår också att han inte känt klappen han fick på armen – något han vet är en signal för att man ska släppa greppet.

Tilltalade pojken inte trovärdig

Åklagaren i målet ansåg att den tilltalade pojken utsatt klasskamraten för livsfara genom sitt agerande. Åklagaren får medhåll av en läkare som lämnat rättsintyg i målet.

Tingsrätten tyckte inte att den tilltalade pojkens berättelse var trovärdig; enligt rätten är det osannolikt att målsäganden skulle ha svimmat av enbart rädsla. Den tilltalade pojken har enligt tingsrätten agerat grovt oaktsamt när han ströp målsäganden och dömde därför honom för framkallande av fara för annan till 20 timmars ungdomstjänst. Hovrätten instämmer i tingsrättens beslut.

Foto: Jessica Gow / TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
Målnummer: B 1171-18

Oliver Bucaro