Haltande ridhäst ger köpare skadestånd

Två privatpersoner ingick ett köpeavtal avseende en häst för ridning på hobbynivå. Efter att köparen haft hästen i några månader upptäckte köparen att hästen var halt och den avlivades därefter. Frågan som domstolen bedömer är om felet fanns vid riskövergången. Enligt tingsrätten har köparen fullgjort sin undersökningsplikt genom att låta hästen undersökas av en veterinär vid köptillfället. Tingsrätten anser att hästen var behäftad med fel vid köpet och ger köparen rätt till skadestånd.

Efter att två privatpersoner ingick ett köpeavtal avseende en ridhäst upptäckte köparen att hästen var halt. Att använda hästen för det syfte som köpet avsåg var därmed inte möjligt. Några månader senare avlivade köparen hästen, och fick ersättning för hästens inköpsvärde av sitt försäkringsbolag. Köparen stämde säljaren i domstol och ville också bli ersatt för de kostnader som var förenade med att ha hästen fram till avlivningen, såsom stall, foder och försäkring.

Tingsrätten konstaterar att hästen är att anse som felaktig om den är i väsentligt sämre skick än vad köparen med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter hade kunnat förutsätta. Enligt tingsrätten är en halt häst som är avsedd att vara en ridhäst tillsammans med kostnaderna det innebär att ha en häst ett uppenbart missförhållande mellan priset och värdet.

Tingsrätten bedömer vidare frågan om hästen var halt vid köpets riskövergång, alltså vid köpeavtalets ingående. I samband med köpet besiktade en veterinär hästen och godkände hästen som felfri. Det går därför inte att kräva att köparen skulle ha påkallat en ytterligare undersökning som innefattade en röntgenundersökning. Köparen har därmed uppfyllt sin undersökningsplikt. Tidigare veterinärintyg talar också enligt domstolen för att hältan fanns redan innan köpet. På grund av att hästen var behäftad med fel vid köpet har köparen enligt köprättsliga regler rätt till skadestånd med anledning av hältan.

__________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Julian Stratenschulte / AP Photo/dpa

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*