Gymnasielärare sexofredade elev flera gånger

En 59-årig gymnasielärare i Malmö döms även i hovrätten för att ha ofredat en elev sexuellt vid upprepade tillfällen. 

En idag 59-årig lärare på en gymnasieskola i Malmö dömdes i tingsrätten till villkorlig dom och dagsböter för att ha ofredat en elev sexuellt vid tre olika tillfällen.

Eleven har berättat att läraren vid ett tillfälle bett henne stanna kvar i klassrummet efter en lektion. Mannen skulle då bland annat ha tagit henne på låret och innanför blusen samt ha sagt att han ”ville ha” henne.

När flickan vid ett senare tillfälle ville diskutera betyg och provresultat med läraren svarade han att han ville träffa henne utanför skolan och att de kunde prata mer då. Flickan stämde träff med 59-åringen, men bestämde sig för att spela in samtalet med hjälp av sin mobiltelefon –- en inspelning som också åberopades som bevisning i tingsrätten.

Vid samtalet tog läraren på nytt på flickan och uttryckte bland annat även att hon var ”vacker och sexig”. Efter ytterligare en liknande incident något senare polisanmälde flickan läraren.

Tingsrätten ansåg att ljudinspelningen gav stöd åt anklagelserna, som alltså sammanlagt avsåg tre olika tillfällen. 59-åringen förnekade själv anklagelserna och gjorde gällande att ljudinspelningen måste ha manipulerats på något sätt.

Inspelningen hade dock skickats på analys till Statens kriminaltekniska laboratorium som ansett att analysresultaten starkt talade för att inget innehåll på ljudfilen lagts till, tagits bort eller bytt plats.

Tingsrätten ansåg också att flickans berättelse var trovärdig och vann stöd av vittnesmål, bland annat avseende hennes upprivna tillstånd efter händelserna.

Åtalet ansågs styrkt och 59-åringen dömdes till villkorlig dom och 50 dagsböter om sammanlagt närmare 11 000 kronor. I denna bedömning beaktade domstolen bland annat att läraren sannolikt skulle förlora jobbet till följd av domen. Han ålades även att betala 20 000 kronor i skadestånd till flickan.

Åklagaren överklagade domen och yrkade på fängelse för läraren, medan han själv yrkade på friande dom eller åtminstone ett nedsatt skadeståndsbelopp och återbetalningsskyldighet för försvararkostnad.

Hovrätten sätter nu ned återbetalningsskyldigheten samt sänker även 59-åringens dagsbotsbelopp. I övrigt ansluter sig hovrätten dock till underinstansens bedömning och tingsrättens dom fastställs därför i fråga om skuld, rubricering och skadestånd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är viktigt att skilja på att ha rätt och att få rätt – varför du alltid bör försöka samla bevis inför både civilrättsliga och straffrättsliga tvister.

 

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Lösenord
Samtycke*