30 mars, 2015

Journalister på GP röjde källa – fälls

HD fäller en journalist, en fotograf och en nattchef på GP – detta för att de röjde ett brottsoffers identitet utan samtycke.

Högsta domstolen, HD, ändrar hovrättens friande dom och fäller en journalist, en fotograf och en nattchef på Göteborgsposten, GP, för brott mot tystnadsplikten genom att de av oaktsamhet medverkat till att en våldtagen kvinnas identitet röjdes.

Journalisten hade intervjuat och skrivit en artikel om kvinnan, kallad ”Jessica”, och fotografen hade tagit en bild av henne, där ansiktet delvis var dolt i mörker. Nattchefen beslutade sedan att publicera såväl artikeln som bilden i tidningen.

Göteborgs tingsrätt och Hovrätten för Västra Sverige konstaterade att kvinnan visserligen kunde identifieras utifrån bilden och texten, där bland annat hennes ålder angavs, men ansåg att det inte var visat att hon inte hade samtyckt till detta och ogillade därför åtalet.

Nu gör alltså HD motsatt bedömning och dömer journalisten, fotografen och nattchefen att betala 50 dagsböter på 250, 180 respektive 70 kronor. De ska även solidariskt betala 20 000 kronor i skadestånd till kvinnan.

Att de visat kvinnan både ett utkast till artikeln och de fotografier som tagits befriar dem inte från ansvar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Medier har en skyldighet att hålla sina källor hemliga, såvida inte källan gett sitt samtycke till att framgå med namn eller bild. Detta regleras i tryckfrihetsförordningen, TF, och utgör därmed en grundlagsbestämmelse. Ibland kan det vara svårt att avgöra om ett samtycke har lämnats eller inte, så som i den här domen. I sådana lägen får domstolen använda hela händelseförloppet och andra omständigheter för att fastställa om källan får anses ha gett uttryck för ett samtycke eller inte.

 

Foto: Fredrik Persson/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Nils.

Johanna Haddäng/Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se