Göteborgs stad tvingas betala ÄTA-arbeten för miljoner

Göteborgs stad träffade i juni 2008, efter en samordnad upphandling, avtal utförande av entreprenad avseende en skola i Göteborg. Under entreprenadtiden uppkom ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA-arbeten.

I mellandom av november 2011 fastställde Göteborgs tingsrätt att entreprenören haft rätt att häva avtalet på grund av betalningsdröjsmål. Frågan i nu aktuellt mål rör huruvida entreprenören har rätt till ersättning av Göteborgs stad med anledning av entreprenadavtalet.

Göteborgs tingsrätt fann sammanfattningsvis att Göteborgs stad skulle utge drygt 3,75 miljoner kronor för ÄTA-arbetena samt utebliven vinst.

Efter båda parternas överklagande konstaterar Hovrätten för Västra Sverige nu följande: Då entreprenadavtalet har hävts ska värdet av utförd del av entreprenaden komma entreprenören till godo. Parterna är inte överens om hur arbetena ska värderas. Med anledning av ÄTA-arbetena uppställdes en ny betalningsplan, där det var angivet att planen var prestationsbunden. Denna tillkom strax innan hävningen. Därför bör utgångspunkten vara att värden på redan utförda arbeten uppgick till vad som utbetalts enligt den reviderade planen.

Hovrätten anser inte att Göteborgs stad visat att värdet av de utförda arbetena inte överensstämde med planen. Dock anser hovrätten att entreprenören inte har rätt till skadestånd för utebliven vinst, eftersom entreprenören inte framställt detta krav i avtalsenligt utsatt tid. Enligt hovrättens beräkningar uppgår den totala ersättningen som Göteborgs stad ska utge till entreprenören till drygt 3, 86 miljoner kronor.

 Vad innebär detta i praktiken?

 • ÄTA-arbeten står för Ändring, Tillägg, Avgående och är typiskt sett arbeten som inte omfattas av den ursprungliga överenskommelsen. Det kan till exempel handla om extra arbete som tillkommer på grund av att förutsättningarna ändrats en tid in i arbetet, som att marken man ska bygga på bestod av ett annat material än vad man trodde från början.
 • ÄTA-arbeten finns reglerade i både AB04 och ABT06.
 • Praxis från Högsta domstolen som kom i början av förra året förtydligar när kostnad för ÄTA-arbeten ska tas med i en offert. Det handlar bland annat om var gränsen går där det är troligt att ÄTA-arbeten kommer behöva utföras. Är det lika sannolikt att de inte kommer behöva göras som att det kommer behövas, behövs det inte tas med i offerten.
 • Om det däremot är troligt att det kommer behövas, ska det stå med.

 

Foto: TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova
ES_130x87

Ellen Sjöberg/Sara Hovi

ellen.sjoberg@alltomjuridik.se

 

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*