Gå på pengarna! – så försöker olika myndigheter slå undan benen för den organiserade brottsligheten

Brottsförebyggande rådet publicerar nu en antologi om hur myndigheter samverkar för att hindra kriminella från att tjäna pengar på brott.

– Förutom antologin arbetas det för närvarande med två pågående regeringsuppdrag, och i sommar kommer en ny penningtvättslagstiftning, säger Lars Korsell, enhetschef på Brå.

– Det är bra att insatserna intensifieras, för det här är en omfattande brottslighet med stora kostnader för samhället.

Så kallade tillgångsutredare har blivit en ny yrkesgrupp vid sidan av poliser, åklagare och skatterevisorer. Att gå på pengarna har blivit ett allt viktigare kriminalpolitiskt spår, enligt Brå.

Antologin kan därför betraktas som en handbok där olika myndigheter beskriver hur de arbetar med sina ärenden och hur de kan samarbeta för att effektivisera arbetet mot kriminella vinster.

I antologin finns också konkreta exempel; det beskrivs hur en kommun kan ta hjälp av bostadsbolag för att upptäcka narkotikahandel i en trappuppgång eller personer som försöker hålla sig undan.

Tullverket berättar i antologin hur de arbetar för att förhindra företag och privatpersoner att kringgå systemen med skatter och avgifter.

Försäkringskassan beskriver hur de arbetar för att upptäcka om någon till exempel fått för mycket ersättning utbetald och därefter återkräva det felaktiga beloppet.

Så kallad tillgångsinriktad brottsbekämpning är ett samlingsbegrepp för alla former av insatser mot egendom som kommer från kriminell verksamhet. Den grundläggande strategin är att ta bort möjligheten att berika sig på brott enligt principen om att drivkraften för den ekonomiska och organiserade brottsligheten är pengar.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Antologin är tänkt att fungera som en handbok på området där flera centrala aktörer bidrar till att sprida kunskap om hur man arbetar med dessa frågor. Försäkringskassan, Kronofogden och Skatteverket ingår idag som naturliga samarbetspartner i Polisens och andra brottsbekämpande myndigheters arbete.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*