Kostnadsfritt webbinarium den 9 juli & 11 juli📽️ Ny som chef - Ditt nya juridiska ansvar

Frias från narkotikabrott – smärtproblemen klassades som nödsituation

Under de senaste åren har det regelbundet lagts fram i debatten att viss narkotika borde tillåtas – åtminstone i medicinskt syfte. Någon lagändring har inte skett, men det finns fortfarande visst rättsligt utrymme för att bruka narkotika – åtminstone enligt en dom i Södertörns tingsrätt.

En idag 26-årig man åtalades vid Södertörns tingsrätt för narkotikabrott. Han hade beställt cannabisfröer på internet och under ett antal månader börjat odla sin egen cannabis.

Det mannen gjort är att klassa som narkotikabrott – den saken är förhållandevis säker.

Brottsliga gärningar kan ibland ändå anses tillåtna

Men inom straffrätten finns ett antal olika faktorer som kan göra att en i och för sig brottslig gärning ändå kan vara tillåten. Man brukar tala om rättfärdigande respektive ursäktande omständigheter.

Ett exempel på en sådan omständighet är samtycke. Det går alltså att samtycka till att bli utsatt för vissa brottsliga gärningar, exempelvis ringa misshandel. Gärningen blir därför inte brottslig.

Det som brukar kallas ”social adekvans” är en annan sådan omständighet, vilket exempelvis gäller i en boxningsmatch. Det boxare utsätter varandra för i boxningsringen är inte straffbart, men om de gjorde samma sak mot människor på stan vore saken en annan. Utifrån situationen är gärningen tillåten, skulle man kunna säga.

Ytterligare omständigheter som gör att brottsliga handlingar inte bestraffas är nödvärns- och nödsituationer. Nödvärn är kanske mest välkänt, men är egentligen en specialvariant av nöd. I nödvärnssituationer ska den utsatte typiskt sett vara utsatt för ett allvarligt angrepp, eller att ett sådant angrepp är nära förestående. Om någon rusar mot dig med kniv är det därför troligen en nödvärnssituation, vilket gör att du har rätt att ta till visst våld mot angriparen.

Nödsituationer behöver däremot inte handla om våldsangrepp. Ett skolboksexempel är att det kan vara en nödsituation om du ser en hund eller ett spädbarn instängt i en varm bil. Det kan då vara fullt tillåtet att krossa bilrutan, vilket normalt vore att klassa som skadegörelse.

Det är dock vanskligt att ställa upp några fasta regler för när det är en nödsituation, nödvärnssituation, eller liknande. Allt beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Huvudregeln är att brottsliga gärningar också leder till att du döms.

Levde med stora smärtor

Tillbaka till mannen som odlat cannabis.

26-åringen hade alltså utfört gärningar som är straffbara och kan ge fängelse. Han beskrev dock i tingsrätten att han lider av svår skolios och har kronisk nervsmärta. Mannen beskrev hur smärtan ”skär som en laser genom kroppen”.

Under det senaste decenniet hade mannen ätit en rad olika mediciner, vissa med stora biverkningar. Vissa mediciner hade dock varit verkningslösa.

Efter att ha läst på i FASS (läkemedelsuppslagsverk) bestämde han sig för att testa cannabispreparat med höga halter av ämnet CBD, vilket inte är narkotika. De fröer mannen beställt över nätet var cannabisfröer framtagna för just smärtlindring, vilket inte skulle ge cannabis med rusningseffekt. Man kan alltså säga att syftet var strikt medicinskt.

Oavsett är det inte tillåtet att odla cannabis hur som helst, varför mannen åtalades.

Tingsrätten: enda möjligheten att ”leva ett drägligt liv”

Tingsrätten skriver i sin dom att man inte finner anledning att misstro 26-åringens berättelse. Domstolen konstaterar att mannen försökt och testat alla de medel som stått till buds genom sjukvården.

Den cannabis mannen odlat har enligt rätten utgjort mannens enda möjlighet att ”leva ett drägligt liv”.

Därför anser domstolen att mannen haft en nödsituation och att hans narkotikainnehav och narkotikabrukande inte ska göra honom skyldig till narkotikabrott.

Värt att notera är dock att rättens ordförande, juristdomaren, samt en av nämndemännen är skiljaktiga och hade velat fälla mannen. De menar att mannen visserligen har haft en svår situation, men att han borde ha vänt sig till sjukvården. Han kan inte anses ha befunnit sig i en akut nödsituation, så som lagen föreskriver, menar man.

Sista ordet kanske inte är sagt, med andra ord. Det återstår att se om målet prövas i hovrätten och i förlängningen Högsta domstolen.

Vad innebär detta i praktiken?

 • I och för sig brottsliga gärningar kan ibland tillåtas genom så kallade rättfärdigande respektive ursäktande omständigheter. Nödvärn, nöd, samtycke, social adekvans, excess och straffrättsvillfarelse är sådana omständigheter.
 • Det är viktigt att inse att det är omständigheterna i det enskilda fallet som styr. Det är därför mycket vanskligt dra generella slutsatser utifrån domar av det här slaget.

 

Foto: Brent Drinkut/TT

Nils1.3

Nils Ivars 

nils.ivars@alltomjuridik.se

 

Vill du ha tillgång till ett större nyhetsflöde? Besök Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium!
1
Tillfälle
2
Kontaktuppgifter
3
Välj ditt lösenord
Samtycke*
Har du redan ett konto hos oss? 
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap
Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*