2 november, 2015

Friande dom om tjuvjakt på varg

Mora tingsrätt har tidigare frikänt fem män som stått åtalade för grovt jaktbrott, anklagade för att ha förberett tjuvjakt på varg. Nu avgjordes målet i Svea hovrätt.

Polisutredningen och åklagaren hävdade att männen varit i ett område i gränslandet mellan Dalarna och Härjedalen och förberett jakt på varg.

Att förbereda jakt är diffust, men att spåra av vägar och försöka eftersöka ett vilt är också att klassa som jakt. På så vis kan det vara jaktbrott att enbart söka efter varg.

Männen menade dock att de bara rekognosera inför en kommande bäverjakt.

Hovrätten konstaterar dock att det finns en rad ”besvärande omständigheter” för männen. Det finns bland annat konstaterade sms-konversationer mellan några av männen och deras bekanta som inte pekar mot att det rört sig om bäverjakt.

En av männen ska exempelvis ha skrivit ”ute och jagar varg:)” till sin flickvän. Männen skrev också sms till varandra när polisen var ute i området, bland annat med innehåll såsom ”lägg ner varnad” och ”polis i Olingskog”.

Männen hade dessutom placerat ut rått kött i närheten av de platser de varit på, vilket rätten anser vara ännu en besvärande omständighet. Rått kött är nämligen inte något som brukar användas vid bäverjakt. Dessutom konstaterar hovrätten att de områden i skogen som männen vistats på inte heller tyder på att det verkligen varit fråga om bäverjakt.

Trots detta så har männen ändå jagat bäver, vilket hovrätten anser gör att man inte helt kan bortse från männens förklaring till sitt agerande.

Även om männen inte helt talat sanning anser inte domstolen att det är bevisat att de begått illegal jakt på varg. Bland annat har åklagaren inte lyckats visa att männen har haft möjlighet att skjuta varg eller att de har agerat i detta syfte. Hovrätten fastställer därför tingsrättens friande dom.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Eftersom beviskraven är så höga i brottmål, samt att hela bevisbördan vilar på åklagaren så innebär det ibland att den åtalade kan lämna osammanhängande uppgifter som inte är speciellt trovärdiga – och därmed ge sken av att han eller hon har något att dölja – och ändå bli frikänd. Det ska dock sägas att om det framgår att den åtalade ljuger så påverkar detta givetvis domstolens bedömning av försvarets trovärdighet och tillförlitlighet.

 

Personerna på bilden har inget med den aktuella rättegången att göra.

Foto: Jessica Gow/TT
Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

nils webb

Nils Ivars/Sophia Lindstedt

nils.ivars@alltomjuridik.se