Försenat mail ger ny överklagandetid

Ett beslut om nekat prövningstillstånd skickades på mail. Enligt mottagaren har mailet inte kommit fram och personen missade därför överklagandetiden. HD bedömer detta som en giltig ursäkt och meddelar ny överklagandetid.

En föreningsmedlem utnyttjade rätten att väcka en klandertalan i mark- och miljödomstolen angående ett av föreningsstämmans beslut. Klander innebär oftast en önskan att ogiltigförklara något. Exempelvis om beslut inte har fattats på ett korrekt sätt eller om beslutet strider mot föreningens stadgar. Domstolen dömde inte till medlemmens fördel och medlemmen överklagade därför beslutet till mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

MÖD meddelade inte något prövningstillstånd och hade heller inte meddelat parterna i målet om när beslut skulle fattas. Beslutet till medlemmen skickade domstolen på mail där det stod att det gick att överklaga beslutet inom en viss tid. Medlemmen påstår dock att mailet inte kom fram och att hon därmed missade överklagandetiden. Medlemmen ansökte därför om något som heter återställande av försutten tid. En sådan ansökan är en begäran om att en tidsfrist för att överklaga ett beslut ska börja löpa igen. För att en ansökan ska bli godkänd krävs att den som ansöker har haft laga förfall (dvs. giltig ursäkt) för att ha missat tidsfristen.

Högsta domstolen (HD) anser att det är rimligt att mailet kan ha fastnat eller på något sätt fördröjt att beslutet kommit fram. Det finns i alla fall inget som talar emot det. Av den anledningen anser HD att medlemmen haft en giltig ursäkt för att inte överklaga beslutet inom utsatt tid. Medlemmen får därför ytterligare fyra veckor på sig att överklaga MÖDs beslut.

________________________________

Författare: Stephanie Ohlsson, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: David Magnusson / SvD

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*