Förlorar kontrakt på innerstadslägenhet

En 42-årig bostadsrättsägare i Halmstad blir nu av med sitt hyreskontrakt i centrala Stockholm då hon anses sakna behov av den.

En kvinna hyrde sedan år 2003 en lägenhet i Stockholms innerstad.

Hyresvärden yrkade att avtalet skulle förklaras ha upphört den sista juni år 2013 och att kvinnan skulle åläggas att flytta. Som grund anfördes att hyresgästen saknade behov av lägenheten. Hyresvärden hävdade att kvinnan ägde en bostadsrätt i Halmstad och att hon var folkbokförd där sedan år 2009.

Kvinnan bestred yrkandet men medgav att hon bodde i Halmstad. Enligt henne hade hon dock planer på att flytta till lägenheten i Stockholm tillsammans med sin familj och så småningom sälja lägenheten i Halmstad.

Kvinnan hävdade också att hon försökte vara i lägenheten varje helg och att den var att betrakta som en komplementbostad för henne.

Hyresnämnden konstaterade att kvinnan inte hade lämnat annat än vaga och svävande uppgifter rörande avsikten att flytta till Stockholm. Hon hade heller inte kunnat ge några klara uppgifter om i vilken omfattning lägenheten användes.

Det som framkommit gav enligt nämnden inte stöd för att lägenheten skulle anses utgöra en nödvändig komplementbostad och att det skulle föreligga ett skyddsvärt behov av lägenheten. Ansökan bifölls därför.

Kvinnan överklagade och anförde att hon fått besked om att hon skulle få börja arbeta i Stockholm och att hon avsåg att flytta till lägenheten i Stockholm.

Hovrätten konstaterar nu att kvinnan inte har åberopat någon bevisning för att styrka sina påståenden och att hon inte förmått att styrka sin avsikt att flytta till prövningslägenheten.

Hovrätten avslår därför kvinnans överklagande.

Vad innebär detta i praktiken?

  • En process i hyresnämnden är helt kostnadsfri. Det är därför en god idé att vända sig till nämnden för att lösa hyresrättsliga konflikter på ett tidigt stadium, förutsatt att det inte går att lösa tvisten genom kommunikation. Mer om processen finns att läsa på hyresnämndens hemsida >>>

 

Foto: TT

Eva Clasö/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*