Företagares exfru får skadestånd pga uppsägning – ses inte som del av hans familj

En företagare sade upp sin sjukskrivna exfru och motiverade uppsägningen med arbetsbrist eftersom han omstrukturerade företaget. På grund av att de inte längre räknades som familj efter skilsmässan omfattades hon av lagen om anställningsskydd (LAS) och domstolen kom fram till att hon borde ha omplacerats i stället för att sägas upp.

Företagaren har ett företag som monterar och säljer garageportar och ytterdörrar. I det jobbade hans exfru i nästan tio år. Företagaren sade upp henne med fem månaders uppsägningstid cirka tio månader efter att de skiljt sig och motiverade uppsägningen med arbetsbrist eftersom han omstrukturerade företaget.

Frun hävdade däremot att hon blivit uppsagd av personliga skäl för att hon var sjuk, och yrkade i tingsrätten på att uppsägningen skulle förklaras ogiltig och att hon skulle få ett skadestånd på ca 700 000 kr eftersom uppsägningen inte skett i enlighet med LAS.

Företaget menade att LAS inte kunde tillämpas på kvinnans uppsägning eftersom hon kunde ses som en del av arbetsgivarens familj då hon varit gift med och hade barn med företagets ägare och de inte var klara med bodelningen vid uppsägningen.

Tingsrätten konstaterade att det inte finns några tydliga regler för hur man ska bedöma om LAS gäller efter en skilsmässa, men att just undantaget som säger att reglerna i LAS inte ska användas om arbetstagaren har en familjerelation med arbetsgivaren ska tillämpas brett.

Tingsrätten menade att mycket talar för att en anställning som en gång undantagits från LAS ska fortsätta undantas från LAS en viss tid efter att en familjesituation upplösts, men att undantag från att LAS ska användas för arbetstagare endast ska ske i undantagsfall. I det här fallet var det osäkert om hur en uppsägning så långt efter en skilsmässa ska bedömas och då bör regeln tolkas till arbetstagarens fördel. Dessutom hade företaget agerat som om LAS var tillämpligt då de utrett möjligheterna till omplacering, sagt upp företagsägarens exfru på grund av arbetsbrist och på andra sätt följt LAS. Även att det dröjde över 9 månader efter företagets upplösning talar för att undantaget för familj inte gäller i det här fallet. Arbetsdomstolens tidigare domar pekar också på att det främst är omständigheterna vid tidpunkten för uppsägningen som är avgörande för bedömningen av om undantaget ska tillämpas. Tingsrätten ansåg därför inte att företagarens exfru skulle ses som en del av företagarens familj och att LAS därför var tillämplig.

Däremot ansåg tingsrätten att företagets motivering att kvinnan hade sagts upp på grund av arbetsbrist stämde och att uppsägningen var sakligt grundad.  Företaget borde dock ha följt turordningsreglerna och erbjudit kvinnan tjänsten som montör, vilket alltså inte hade skett. Därför fick kvinnan skadestånd.

Företaget har överklagat domen till Arbetsdomstolen som nu beviljat prövningstillstånd.

 

_________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Beslut: Sundsvalls tingsrätt T 2787-18

Foto: Jessica Gow / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*