Företag kontaktade konsumenter i NIX-registret – riskerar miljonvite

Visst kan det vara irriterande att bli uppringd av telefonförsäljare trots att man är med i NIX-registret eller sagt till att man inte vill bli uppringd. Nu ålägger dock Marknadsdomstolen ett företag som förmedlar elavtal att betala 1 000 000 kronor i vite om företaget fortsätter att ringa upp konsumenter som motsätter sig det – exempelvis genom att vara registrerade i NIX-registret.

Ett företag som bland annat förmedlar elavtal använde sig av telefonförsäljning som marknadsföringsmetod.

Efter att flertalet anmälningar riktade mot företaget kommit in till Konsumentverket och Etiska nämnden för direktmarknadsföring kände sig Konsumentombudsmannen, KO, manad att agera. Anmälningarna hade delvis rört missledande marknadsföringsåtgärder, men även att företaget kontaktat konsumenter som i telefon motsatt sig kontakt eller registrerat sig i det så kallade NIX-registret.

NIX-registret, eller NIX-Telefon som det egentligen heter, är ett register som ägs av Föreningen NIX-Telefon och ger konsumenter möjlighet att spärra sina telefonnummer mot oönskade telefonsamtal i försäljnings-, marknadsförings- och insamlingssyfte.

I juli 2014 lämnade därför KO in en stämningsansökan till Marknadsdomstolen, MD, riktad mot företaget. Ett av yrkandena var att KO ville att MD i enlighet med marknadsföringslagens regler skulle förbjuda företaget vid vite att kontakta konsumenter på mobiltelefon och fast telefon när konsumenten tydligt motsatt sig sådan kontakt. Ett vitesförbud som åläggs exempelvis ett företag rörande en särskild handling innebär att företaget får fortsätta sin verksamhet men kommer tvingas att betala vite om den särskilda handlingen utförs igen.

I MD hävdade företaget att de agerat enligt marknadsföringslagens regler och inte kontaktat konsumenter som tydligt avböjt vidare kontakter från företaget. Dock förtydligade företaget att det kunde ta tre månader från det att en konsument registrerade sig i NIX-registret till att företaget fick reda på det. Dessutom ansåg företaget att det under alla omständigheter hade rätt att ges en viss tid att verkställa spärrning av begärt telefonnummer.

Med hänsyn till anmälningarna till Konsumentverket, vittnesuppgifter och ett antal avgöranden från Etiska nämnden för direktmarknadsföring konstaterar dock MD att företaget agerat i strid med marknadsföringslagen. Bland annat har en konsument kontaktats mer än fyra månader efter att han registrerat sig i NIX-registret. Dessutom fastslår MD att företaget i övrigt inte heller haft tillräckliga rutiner för att säkerställa att det inte kontaktar konsumenter som tydligt motsatt sig sådan kontakt.

Därför förbjuder MD företaget vid vite på 1 000 000 kronor att fortsättningsvis via telefon höra av sig till konsumenter som tydligt motsätter sig sådan kontakt.

Dock tvingas KO delvis att betala företagets rättegångskostnader då MD anser att KO i samband med rättsprocessen agerat på ett kostnadskrävande sätt.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Telefonförsäljningsföretag har enligt marknadsföringslagen i princip ingen rätt att kontakta den som är registrerad i NIX-registret eller på annat sätt tydligt motsätter sig det. Företag som bryter mot denna reglering riskerar att bli skyldiga att betala vite om de åläggs ett vitesförbud.
  • Enligt Föreningen NIX-Telefons egna uppgifter kan det dock ta upp till två månader efter registrering innan företag anslutna till NIX-registret hinner uppdatera sina uppgifter.

 

Foto: Alex Cossio/TT

Källa: Nyhetsbyrån Blendow Lexnova

Simon Mellin

simon.mellin@alltomjuridik.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*