FN riktar stark kritik mot Sverige

Sverige slår sig ofta för bröstet som en av de bästa exemplen i världen inom mänskliga rättigheter och diskriminering. Men även Sverige har problem. I en ny rapport riktar FN:s barnkommitté stark kritik mot Sverige; många barn diskrimineras i Sverige.

SvD rapporterar att FN ger Sverige skarp kritik. FN genomför var femte år en granskning av de länder som ratificerat eller skrivit på FN:s barnkonvention. De 18 oberoende experterna som står bakom rapporten uttrycker stark oro för hur vissa barn behandlas och lever i Sverige.

Kritik riktas mot bland annat följande:

  • Diskriminering mot barn. Barn från olika minoriteter, såsom romer, afrikanska eller afrosvenska barn får utstå diskriminering. Kommittén pekar också på fall där barn till HBTQ-personer trakasseras och utsätts för våld. Kommittén vill att Sverige omedelbart förbjuder organisationer som sprider eller främjar rasism.
  • Barn hålls isolerade. I Sverige finns ungdomshäkten och polisceller, där barn kan hållas isolerade. FN kritiseras att barn hålls isolerade utan tydlig tidsgräns och vill att Sverige ska “förbjuda denna metod under alla omständigheter”.
  • En väsentlig ökning av barnmisshandel. FN finner det olyckligt att så få fall leder till åtal. Vidare kritiserar FN att offren får dåligt stöd och hjälp till rehabilitering, samt att skolan och andra institutioner saknar kompetens och rutiner att tidigt identifiera tecken på att barn misshandlas hemma.
  • Barn och föräldrar saknar kunskap om faror på internet. Både vuxna och barn är för dåligt upplysta om risker och hur man skyddar sig mot pedofiler och näthat, anser FN. Nätmobbning mot skolbarn bör utvärderas av svenska skolor, menar FN.
  • Ensamkommande flyktingbarn avviker från asylcenter, skickas tillbaka till sina hemländer trots att de riskerar att falla offer för tvångsarbete, barnäktenskap, trafficking, kvinnlig könsstympning eller att rekryteras som barnsoldater. FN anser också att ansvariga myndighetspersoner inte alltid har tillräcklig kompetens för att hantera sitt jobb i dessa ärenden.
  • Psykisk tvångsvård. FN kritiserar långa tider av tvångsbältning och isolering. FN oroas också av att ett ökande antal svenska barn diagnostiseras med “ADHD och andra problem med inlärning och uppförande”. FN vill att regeringen upprättar ett system för att följa detta, samt utskrivningen av läkemedel.

 

Allt detta kan låta som att Sverige missköter sig fatalt. FN poängterar att barn i Sverige generellt sett har det bra, jämfört med hur det ser ut på andra platser i världen. FN välkomnar den nya regeringens beslut om att låta införliva FN:s barnkonvention i svensk rätt.

Vad innebär en införlivning av barnkonventionen i praktiken?

  • I dagsläget är FN:s barnkonvention endast en folkrättslig förbindelse. Detta innebär att staten Sverige har förbundit sig att följa den gentemot FN. Sverige som stat kan därför bryta mot konventionen. Men eftersom konventionen inte gäller som svensk lag kan inte barnkonventionen åberopas mellan enskilda. Du kan alltså inte gå till domstol och hävda att din granne brutit mot barnkonventionen. Vidare står idag svenska lagar över barnkonventionen, vilket betyder att om svensk lag säger en sak och barnkonventionen säger en annan – så är det den svenska lagen som ska tillämpas av domstolar och myndigheter. Om konventionen blev svensk lag skulle alltså den kunna tillämpas precis som vanliga svenska lagar.

 

Källa: SvD
Foto: Jessica Gow/TT (Barnen på bilden har inget med artikeln att göra)

Nils Ivars

nils.ivars@alltomjuridik.se

Nils

 

 

 

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*