Kostnadsfritt webbinarium den 18 juni & 20 juni: VD-rollen Lagar & Skyldigheter

Felskickade brev eller mejl är fortfarande den vanligaste personuppgiftsincidenten

Datainspektionens senaste rapport om personuppgiftsincidenter visar att de flesta anmälningarna om personuppgiftsincidenter avser att brev eller e-post skickats till fel mottagare. Den vanligaste orsaken till personuppgiftsincidenter är den mänskliga faktorn.

Efter att den nya dataskyddsförordningen GDPR infördes år 2018 har verksamheter som behandlar personuppgifter en skyldighet att rapportera vissa typer av personuppgiftsincidenter till Datainspektionen. Nu har Datainspektionen gjort en översikt över de anmälningar av personuppgiftsincidenter som har gjorts mellan den 1 januari och 30 september 2019.

En personuppgiftsincident är en säkerhetsincident som rör personuppgifter. Det kan till exempel handla om att personuppgifter blivit förstörda, ändrade eller kommit i orätta händer genom att de mejlats till fel person eller genom att tjänstedatorer blivit stulna vid inbrott. Det spelar ingen roll om incidenten skett med avsikt eller av misstag.

Datainspektionen konstaterar att antalet anmälda personuppgiftsincidenter ökat under de nio första månaderna av 2019. Det gjordes 3 410 anmälningar under denna period. Detta innebär att antalet anmälda incidenter har ökat med ungefär 30 procent under 2019 jämfört med 2018. Det har även skett vissa förändringar i typen av incidenter som anmäls. Till exempel har antalet incidenter som rör felskickade brev minskat, vilket tros bero på att den överrapportering, som tidigare varit vanlig, har minskat.

Datainspektionen bedömer att skälet för att anmälningarna ökat och vad som anmäls till viss del förändrats är att medvetenheten och kunskapen om skyldigheten att anmäla personuppgiftsincidenter och när det ska göras har ökat, men tror att det fortfarande finns ett stort mörkertal i form av anmälningspliktiga incidenter som inte anmälts.

Den offentliga sektorn stod för nästan två tredjedelar av alla anmälningar under 2019. Det höga antalet anmälningar behöver inte bero på bristande säkerhet, utan kan bero på att det finns rutiner som gör det enkelt att upptäcka och rapportera personuppgiftsincidenter.

Den vanligaste typen av incident är fortfarande att brev eller e-post skickas fel, följt av ”obehörig åtkomst,” det vill säga att någon får tillgång till personuppgifter utan att ha behörighet för det.

Den vanligaste anledningen till incidenter är den mänskliga faktorn, ofta i form av att personer begår ett misstag när de hanterar personuppgifter. Andra skäl för att incidenter sker är tekniska fel, antagonistiska angrepp genom exempelvis nätfiskeattacker och brister i verksamheters rutiner.

Datainspektionen betonar att alla organisationer som hanterar personuppgifter behöver ha rutiner för att upptäcka och anmäla incidenter. Vikten av att ha styrdokument och löpande utbildning understryks också. Det rekommenderas bland annat att ha rutiner för att alltid kontrollera att rätt mottagare är angiven innan brev och e-post skickas.

Vill du veta mer om vad som hänt sedan GDPR trädde i kraft?
Ta del av vår e-learningkurs och färdigställ ditt GDPR-arbete i företaget – nu till kampanjpris!

Till kursen GDPR: ett år senare

__________________________________

Författare: Anna Nässbjer, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Rapport: Datainspektionens rapport 2019:3

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman / SvD / TT

Behöver du hjälp med ?

Kontakta oss för en kostnadsfri konsultation
genom att fylla i formuläret nedan!

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
Har du redan ett konto hos oss? 

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se detta viktiga webbinarium på mina sidor! 
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*
På mina sidor får du tillgång till vårt kostnadsfria medlemsskap Juridik Fri där du kan ta del av:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser

Din anmälan till denna kurs:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se denna viktiga kurs på mina sidor.

På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du kostnadsfritt har tillgång till:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Självutvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
 • Alla tidigare och kommande webbinarium
 • 100+ avtalsmallar
 • Utvärderingar
 • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*