Fel på häst – skadeståndsskyldig

Några månader efter ett köp av en häst visade det sig att hästen hade förändringar i halskotpelaren. Köparen behövde därför avliva hästen inom ett år från köpet. Hovrätten har kommit fram till att köparen, som var konsument, har rätt att häva avtalet och få skadestånd från säljaren.

En man (köparen) köpte en häst av ett företag i september 2018. I köpekontraktet stod det att hästen blev såld i befintligt skick. Syftet med köpet var att köparens dotter skulle använda hästen som hopphäst. Efter en tid började hästen protestera vid ridning. En veterinär konstaterade att hästen hade förändringar i halskotpelaren; köparen behövde därför avliva hästen under hösten 2019. Köparen ansåg att hästen var behäftad med ett dolt fel vid överlämnandet och ville både häva köpet och få ersättning för den ekonomiska skada han lidit.

Köparen väckte talan i tingsrätten. Tingsrätten dömde till köparens fördel och säljaren överklagade därför till hovrätten.

Hovrätten konstaterade att köparen lyckats visa att hästen hade förändringar i halskotpelaren. Detta gjorde så att hästen inte kunde användas för avsett ändamål (som hopphäst). Det förelåg därför ett fel i köprättslig mening. Hovrätten ansåg även att det var visat att felet förelåg vid överlämnandet från säljaren till köparen. Av dessa anledningar kom hovrätten fram till att köpet skulle hävas och att köparen hade rätt till skadestånd. Att köparen köpte hästen i befintligt skick ändrade inte hovrättens bedömning.

Säljaren behövde därför betala skadestånd till köparen.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Julian Stratenschulte

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*