Fel avskeda lärare som lämnat felaktiga uppgifter om behörighet – kommun får betala 75 000 i skadestånd

Kommunen hade inte rätt att avskeda en lärare trots att hon lämnat felaktiga uppgifter om att hon var behörig att undervisa i svenska. Det konstaterar Arbetsdomstolen – som nu ålägger kommunen att betala 75 00 kronor i skadestånd till läraren.

I slutet av år 2012 beslutade Uddevalla kommun att häva anställningsavtalet med en lärare som tillsvidareanställts inför terminen. Läraren ansåg sig ha blivit avskedad utan laglig grund och hennes fackförbund stämde kommunen i Arbetsdomstolen, AD.

Läraren hade besvarat en skriftlig fråga under rekryteringsprocessen med att hon hade högstadiebehörighet som lärare i både svenska och engelska, när hon i själva verket saknade behörighet i svenska. Detta ansåg kommunen var ett ”svek enligt avtalslagen”. I andra hans ansåg kommunen att avtalet skulle anses ha blivit overksamt enligt den så kallade förutsättningsläran.

Läraren har i AD berättat att hon svarat ja på behörighetsfrågan eftersom hon tidigare arbetat på skolan i just svenska och engelska. Hon har även trott att den förändrade lagstiftningen om lärarbehörighet skulle beröra henne först från och med år 2015.

AD anser inte att dessa uppgifter kan lämnas utan avseende och de har heller inte motbevisats av kommunen. Det kan därför inte anses ha varit fråga om svek.

Det har visserligen varit en synlig och väsentlig förutsättning från arbetsgivarens sida att den nyanställda läraren skulle vara behörig i svenska och engelska. AD anser också att läraren, när hon oreserverat svarat ja på frågan, har varit oaktsam. Dessa förhållanden talar för att låta läraren bära risken för den brustna förutsättningen. AD betonar samtidigt att lagen vid det aktuella tillfället nyligen hade ändrats och att lärarens meritförteckning, som inte innehöll oriktiga uppgifter, borde ha föranlett en närmare kontroll från kommunens sida.

Detta gör att kommunen ändå ska bära risken för att läraren inte haft den behörighet som förutsatts vid anställningstillfället. Det har därför varit fråga om ett avskedande utan laga grund som ska förklaras ogiltigt.

Kommunen åläggs även att betala ersättning för förlorad lön och 75 000 kronor i allmänt skadestånd.

Vad innebär detta i praktiken?

  • Det är väldigt sällan möjligt att låta någon annan bära ansvaret för att ens egna förutsättningar inte visade sig vara korrekta. Det svenska anställningsskyddet är dessutom väldigt starkt. Det är därför en god idé att ta tid på sig under en rekryteringsprocess och utreda alla eventuella frågetecken innan ett avtal undertecknas.

 

Foto: Claudio Bresciani/Scanpix

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*