Får behålla hyreskontrakt trots lägenhetsbrand – “inte så omfattande skador”

Bakgrund
En brand utbröt i en mans lägenhet. På grund av branden i sig och arbetet för att släcka, riva och sanera efter branden uppstod en del skador i lägenheten.

Om en hyreslägenhet förstörs genom brand eller liknande händelse så att lägenheten blir oanvändbar förfaller hyresavtalet enligt nuvarande lagregler, innebärande att hyresgästen kan stå utan boende och hyreskontrakt. I många fall ordnar hyresvärden dock en ersättningslägenhet åt hyresgästen, men hyresgästen är helt beroende av värdens goda vilja och kan inte kräva en ny lägenhet eller att få bo kvar.

I detta fall väckte hyresvärden, en bostadsrättsförening, talan i Attunda tingsrätt och yrkade att tingsrätten skulle fastställa att hyresavtalet mellan föreningen och mannen hade “förfallit” eftersom lägenheten var så förstörd att den inte längre skulle kunna användas som bostad. Mannen tyckte däremot att lägenheten fortfarande kunde användas som bostad, och att han skulle få behålla lägenheten.

Tingsrättens bedömning av skadorna på lägenheten
Det som föreningen och mannen inte var överens om var hur stora skador som uppkommit på grund av branden, vilka åtgärder som krävts för att återställa lägenheten och hur lång tid det har tagit. Tingsrätten påpekar att det är föreningen som måste bevisa att deras version stämmer.

Tingsrätten anser att det är klarlagt att köket i lägenheten behövde totalrenoveras, men att resten av lägenheten bara hade sot- och rökskador. Föreningen har betalat nästan 360 000 kronor för återställandet som tog ungefär fyra månader och innefattade avfuktning på grund av fuktskador som ska ha uppstått vid släckningsarbetet. Tingsrätten påpekar dock att några av åtgärderna var ”standardförbättrande åtgärder” som alltså inte ska räknas in i återställandet av lägenheten.

Sammanfattningsvis konstaterar tingsrätten att kostnaderna för återställandet inte var så höga och att det inte heller har tagit så lång tid som man i praxis har bedömt krävts för att hyresavtalet ska anses ha förfallit. Tingsrätten bedömer därför att skadorna inte var så omfattande att lägenheten inte längre skulle kunna användas som bostad, och ogillar föreningens talan. Hyresgästen får därför behålla kontraktet.

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: T 3104-18

Foto: TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*