27 februari, 2014

Fler företagsförvärv i Skandinavien

En ny studie från DLA Piper och DLA Nordic visar att den europeiska lånemarknaden för förvärvsfinansiering håller på att förändras dramatiskt – till det bättre. Efter ett lugnt år 2013 är nuförhoppningarna stora på Skandinavien under år 2014.

DLA Piper och dess svenska del DLA Nordic presenterar nu, för femte året i rad, rapporten ”European Acquisition Finance Debt Report”. Rapporten bygger på en studie baserad på svar från fler än 250 långivare, rådgivare och företag som är verksamma på den europeiska lånemarknaden.

I årets undersökning svarar 70 % av de tillfrågade att de förväntar sig en ökning i transaktionsvolym under 2014, jämfört med 51 % i förra årets studie. Samtidigt uppger 71 % av långivarna att deras utlåning till förvärvsfinansiering kommer att öka under året.

Den europeiska lånemarknaden för förvärvsfinansiering ser idag betydligt mer hälsosam ut än vad den gjorde för bara ett år sedan – till följd av ökad likviditet och en snabb tillströmning av nya aktörer som erbjuder alternativ finansiering.

Trots bristen på affärer under år 2013 ökade likviditeten i Skandinavien väsentligt.

– Svenska banker har blivit mer aktiva efter en tid av kostnadsbesparingar, tillgångsförsäljningar och kapitaliseringar för att möta Europas strängaste kapitalkrav. Vidare har de skandinaviska obligationsmarknaderna, framförallt den norska, bidragit till ökad likviditet. Slutligen har privata finansieringsfonder, så kallade ”private debt funds”, precis som i Storbritannien, blivit mer aktiva, säger Björn Sjöberg, advokat och ansvarig för DLA Nordics bank- och finansgrupp i Stockholm.

Björn Sjöberg ser en tydlig trend i Sverige för år 2014.

– Precis som i övriga Europa fortsätter amerikaniseringen av lånemarknaden med ett större utbud av finansieringskällor.  Vi ser i motsats till de svarande i rapporten att privata finansieringsfonder kommer på allt bredare front.  Dessa kommer vid sidan av obligationsmarknaden fortsätta utgöra ett alternativ till traditionell bankfinansiering.

Vad innebär detta i praktiken?

• Rapporten är givetvis enbart en prognos, men sker fler företagsförvärv i Skandinavien är detta positivt för Sveriges ekonomi och svenska företag.

 

Foto: TT

Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se