Entreprenör vinner i rätten

Sedan det uppstått en översvämning vid renoveringen av en fastighet vägrade ett bolag att betala den anlitade entreprenören, som bolaget menade orsakat översvämningen. Tingsrätten anser dock inte att bolaget kan styrka detta och dömer därför bolaget att betala både arbetet och rättegångskostnaderna. 

Ett fastighetsbolag åläggs av Stockholms tingsrätt att betala närmare 150 000 kronor i ersättning till ett bolag som utfört puts- och murningsarbeten i samband med renoveringen av en tidigare fabriksfastighet i Stockholm. Arbetet bestod av att fabriksfastigheten skulle göras om bostadsrättslägenheter på uppdrag av fastighetsbolaget.

I samband med arbetena uppstod en översvämning på fastigheten som vållade skador till ett värde av ungefär 600 000 kronor – bland annat på grund av att vatten läckt in i en matbutikslokal.

Fastighetsbolaget ansåg att skadorna vållats av entreprenören och menade därför att bolaget inte var skyldigt att betala för de utförda arbetena.

Tingsrätten finner det i och för sig styrkt att det kommit ned puts- och murbruk i en dagvattenbrunn på fastighetens innergård och att det stopp som detta lett till också orsakat översvämningen.

Stoppet har bestått av en klump som delvis bestått av puts- och murbruk och det är bara entreprenören som arbetat med att laga och putsa fasaden. Det talar för att skadan beror på det arbete som bedrivits av entreprenören, som dessutom inte lagt någon markduk över dagvattenbrunnarna på fastighetens gård.

Rätten anser dock inte att utredningen visar att det inte blivit några större mängder spill av putsbruk under entreprenörens arbete. Den blandarstation som använts har heller inte heller stått placerad i anslutning till den tilltäppta brunnen, vilket fastighetsbolaget gjort gällande.

Tingsrätten betonar också att klumpen inte bara bestått av mur- och putsbruk samt att det förekommit andra arbeten på innergården som kan ha gett upphov till stoppet.

Fastighetsbolaget har därmed inte lyckats styrka sin motfordran utan åläggs att betala de fakturerade kostnaderna samt rättegångskostnader på närmare 130 000 kronor.

Vad innebär detta i praktiken?

 

Isak Bellman/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Foto: Britta Pedersen/TT

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Logga in

Din anmälan till detta webbinarium:

Fyll i dina uppgifter och anmäl dig för att se vårt webbinarium på mina sidor. På mina sidor får du tillgång till vårt medlemsskap Juridik Fri där du helt kostnadsfritt hittar:
  • Alla tidigare och kommande webbinarium
  • 100+ avtalsmallar
  • Utvärderingar
  • Rabatter och utvalda juridikkurser
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*