DI: Grönt ljus för kommun som vill använda molntjänsten Office 365 i sina skolor

Efter att ha granskat Ale kommuns planerade användning av molntjänsten Office 365 i sin skolverksamhet konstaterar nu Datainspektionen, DI, att kommunen uppfyller kraven i personuppgiftslagen – med bara ett undantag.

Datainspektionen har undersökt hur Ale kommun avser att använda Microsofts molntjänst Office 365 i sin skol-, förskole- och fritidsverksamhet.

I molntjänsten, som ska användas av såväl lärare som elever, finns bland annat verktyg för snabbmeddelanden och videosamtal samt lagring av dokument och andra filer. I tjänsten finns också e-post, kalender och ordbehandling.

I sin kontroll har Datainspektionen lagt särskilt fokus på avtalet med molntjänstleverantören.

– Vid tidigare granskningar av andra molntjänster har vi främst sett brister i avtalet mellan kunden och leverantören av molntjänsten. Ale kommun har dock tecknat ett avtal som uppfyller de allra flesta av personuppgiftslagens krav, säger juristen Ingela Alverfors som har lett inspektionen av kommunen.

Avtalet reglerar bland annat att personuppgiftsbiträdet, alltså molntjänstleverantören, inte får hantera kommunens uppgifter för egna ändamål. Avtalet ger också tillräckliga garantier för att Microsoft verkligen raderar personuppgifter som kommunens användare har raderat, såväl under avtalstiden som när avtalet löpt ut.

Datainspektionen anser även att kommunens instruktioner om vilka säkerhetsåtgärder som Microsoft ska vidta är tillräckliga.

Däremot anser Datainspektionen att avtalet inte ger kommunen rätt till nödvändig information om i vilka länder som Microsofts underleverantörer har sin verksamhet.

– Den som är personuppgiftsansvarig, i det här fallet Ale kommun, måste känna till vilka bolag som hanterar personuppgifterna och var dessa bolag har sin verksamhet. Det här är en punkt i avtalet som kommunen måste rätta till, säger Ingela Alverfors.

En uppföljning kommer att ske inom en snar framtid.

Vad innebär detta i praktiken?

  •  Användandet av molntjänster inom den offentliga sektorn är fortfarande osäkert, och en jurist bör konsulteras innan några avtal på området ingås.

 

Foto: TT

Ebba Wigerström/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning kring dina frågor

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Vill du ha kostnadsfri rådgivning?
Boka en tid med oss, när det passar dig!

Boka rådgivning så ser vi hur vi kan hjälpa just er verksamhet med juridiken. – helt kostnadsfritt. Välj en tid som passar dig och låt våra experter ge dig de verktyg du behöver.

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till webbinarium, avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar, webbinarium
och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Välj ditt lösenord
Samtycke*