Bristfällig byggnadsställning medför sanktionsavgift

Vid ett takläggningsarbete inträffade en arbetsplatsolycka. Mannen som var med om olyckan var egenföretagare och ställningen som var uppställd för att förhindra fall var bristfällig. Kammarrätten har därför funnit att mannen behöver betala en sanktionsavgift på 40 000 kr.

En man utförde takarbete i egenskap av egenföretagare när en olycka inträffade. Efter olyckan genomförde Arbetsmiljöverket en utredning med anledning av inträffad arbetsplatsolycka. De noterade att den ställning som var uppställd för att förhindra fall var bristfällig. Arbetsmiljöverket ansökte därför om att mannen skulle förpliktigas att betala en sanktionsavgift om 40 000 kr. Mannen motsatte sig detta och uppgav att han borde ses som inhyrd personal och att byggentreprenören som satte upp ställningarna borde hållas ansvarig. Förvaltingsrätten dömde ut sanktionsavgiften mot mannen som överklagade till kammarrätten.

Kammarrätten konstaterade inledningsvis att takarbetet utförts utan godtagbart fallskydd. Kammarrätten förklarade vidare att utgångspunkten är att den som driver företag har ett arbetsmiljöansvar för sig själv och för eventuella anställda. Som ett undantag gäller att ansvaret för arbetsmiljön överförs om en näringsidkare arbetar osjälvständigt, som inhyrd i annan verksamhet. Då ligger ansvaret på den som faktiskt driver verksamheten. I det aktuella fallet fann kammarrätten att det fanns omständigheter som talade både för och emot att mannen jobbat självständigt. Argument emot var exempelvis att arbetsmaterialet hade tillhandahållits av huvudentreprenören. Argument för var till exempel uppgifterna från huvudentreprenören om hur mannen arbetat och vad som framkommit om hans verksamhet, kunnande och erfarenhet. Sammantaget fann hovrätten att mannen inte visat att hans arbete motsvarat vad som gäller för osjälvständig inhyrd personal. Det fanns därför skäl att ge mannen sanktionsavgift. Överklagandet avslogs och mannen behövde betala sanktionsavgiften på 40 000 kr.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Leif R Jansson / SCANPIX

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*