Bostadsrättsköpare förlorar i hovrätten – uteplats ingick inte i köpet

Bakgrund 

En man köpte en bostadsrättslägenhet i Stockholm. I omedelbar anslutning till lägenheten fanns det en 10 kvadratmeter stor uteplats. Köparen antog från att uteplatsen ingick i bostadsrätten, utifrån den information han tagit del av i prospektet och objektsbeskrivningen före köpet. 

Efter det att köparen tillträtt lägenheten visade det sig att det inte ingick någon uteplats i bostadsrätten – uteplatsen fick endast användas med bostadsrättsföreningens tillstånd, och detta tillstånd kunde återkallas när som helst. 

Eftersom det alltså hade visat sig att det inte fanns någon beständig nyttjanderätt till uteplatsen, ansåg köparen att det skulle ses som ett fel i överlåtelsen. Köparen menade att han hade förlitat sig på uppgifterna från säljaren och lagt ett bud på lägenheten baserat på att det skulle ingå en uteplats i bostadsrätten. Saken hamnade i Solna tingsrätt, där köparen ansåg sig ha rätt till prisavdrag eller skadestånd på 300 000 kr. 

Tingsrättens bedömning 

Tingsrätten konstaterade att det i objektsbeskrivningen stod att ”innehavaren tillåts att utnyttja 10 kvm av gården för uteplats”. Domstolen menade att formuleringen inte anger att det rör sig om en rätt att utnyttja gården, och att det inte heller utgår något vederlag för nyttjandet. 

Tingsrätten ansåg att det inte hade visats att det stod i parternas avtal eller framgick av andra skriftliga uppgifter att uteplatsen skulle ingå i bostadsrätten, och att köparen därför inte skulle ha rätt till prisavdrag eller skadestånd på 300 000 kr.

Hovrätten gör samma bedömning 

Svea hovrätt går på samma linje som tingsrätten och fastslår att uteplatsen inte ingår i bostadsrätten. Dessutom konstaterar domstolen att nyttjanderätten till uteplatsen inte heller kan vara en ”benefik nyttjanderätt” enligt bostadsrättslagen.

Slutligen betonar hovrätten att det som har överlåtits överensstämmer med det som framgår av köpeavtalet, och att tingsrättens dom därmed ska fastställas. Köparen är därför skyldig att ersätta säljarens rättegångskostnader med drygt 220 000 kr. 

 

__________________________________

Författare: Hannah Renström, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Målnr: Svea hovrätt T 2063-18

Foto: Tomas Oneborg / SvD / TT

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli medlem gratis

Registrera dig och få tillgång till gratis kurser och avtalsmallar.
Samtycke*