Bostadsrätt såldes i strid med lag – mäklaren undgår skadeståndsansvar

En man i Malmö sålde sin bostadsrätt utan samtyckte från sin hustru. Tingsrätten förklarade försäljningen ogiltig, varpå köparen stämde säljaren, mäklaren och mäklarbyrån. Hovrätten anser att varken mäklarbyrån eller mäklaren kan hållas skadeståndsskyldig. HD har nu beslutat att inte bevilja prövningstillstånd. 

En man i Malmö sålde sin bostadsrätt utan sin hustrus samtycke – vilket är ett krav enligt äktenskapsbalken. Hustrun vände sig till tingsrätten som förklarade att försäljningen var ogiltig och att lägenheten skulle gå åter till makarna.

Köparen av lägenheten stämde därefter mannen som sålt lägenheten, mäklarbyrån och bostadsrättsföreningen.

Tingsrätten ogillade köparens talan mot föreningen. Emellertid förpliktades mäklarbyrån att solidariskt med säljaren betala köparen skadestånd motsvarande hela köpesumman samt räntekostnader.

Mäklarbyrån överklagade till Hovrätten över Skåne och Blekinge.

För att en fastighetsmäklare ska kunna hållas skadeståndsskyldig krävs att denne agerat uppsåtligen eller oaktsamt i strid med god fastighetsmäklarsed. Hovrätten konstaterade att mäklaren hade haft rätt att utgå från att det felaktiga beskedet som säljaren lämnat om sitt civilstånd var riktigt och att mäklaren därför inte kunde hållas skadeståndsansvarig. Således kunde heller inte byrån där mäklaren var anställd hållas ansvarig.

Köparen överklagade domen till Högsta domstolen, som nu har beslutat att inte meddela prövningstillstånd.

Foto: TT

Veronica Hult/Vanja Eriksson

vanja.eriksson@blendow.se

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*