Bolag vinner mot Tillväxtverket – har rätt till korttidsstöd

Ett bolag fick stöd vid korttidsarbete under pandemin. Tillväxtverket krävde sen att bolaget skulle återbetala beloppet eftersom bolaget hade beslutat om utdelning. Eftersom bolaget hade återkallat beslutet om utdelning efter två dagar kom kammarrätten fram till att bolaget inte behövde återbetala stödet.

Under pandemin fick ett bolag stöd vid korttidsarbete om drygt 130 000 kronor. Efter några månader beslutade Tillväxtverket att återkräva beloppet. Som skäl för detta angav Tillväxtverket följande. I ansökan intygade företaget att det fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som företaget inte kunnat förutse eller undvika. När Tillväxtverket kontrollerat bolaget har det dock framkommit att bolaget beslutat om vinstutdelning samtidigt som de skulle ha haft ekonomiska svårigheter. Tillväxtverket ansåg därför att bolaget inte drabbats av sådana svårigheter som krävs för att få stöd och att det utbetalda beloppet därför ska återbetalas. Att bolaget återkallade vinstutdelningen och aldrig tog ut några pengar har ingen betydelse. Bolaget höll inte med Tillväxtverket och överklagade därför Tillväxtverkets beslut.

Kammarrätten förklarade att det av lag och förarbeten framgår att ett bolag ska få korttidsstöd om bolaget har fått tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som uppkommit av något förhållande utom bolagets kontroll; och de ekonomiska svårigheterna inte kunnat förutses eller undvikas. Om ett företag gör en utdelning till sina delägare är det en tydlig indikation på att bolaget inte anser sig ha så allvarliga svårigheter och att bolaget då inte ska få något stöd.

I det aktuella fallet konstaterade kammarrätten dock att bolaget har visat att de hade allvarliga ekonomiska problem; och att beslutet om utdelning återkallades redan efter två dagar. Kammarrätten kom därför fram till att Tillväxtverket inte hade skäl att återkräva utbetalt stöd. Bolaget behövde därför inte betala tillbaka något belopp.

___________________________________

Författare: Veronica Borg, Allt om Juridik

Källa: Blendow Lexnova

Foto: Bertil Ericson COPYRIGHT SCANPIX SWEDEN

Dela

Certifierad E-handel
Allt om Juridiks webbplats är en Certifierad E-handel, vilket innebär att du kan handla tryggt hos oss med ett köpskydd om något skulle bli fel.
© 2024 Allt Om Juridik. All rights reserved.

Logga in

Bli gratismedlem!

Registrera dig och få tillgång till avtalsmallar och nyhetsbrev.
1
Kontaktuppgifter
2
Företagsuppgifter
3
Lösenord
Samtycke*